+387 35 205 770 | info@koracinade.ba

Slike

Slika 68

Naši prvi koraci

Slika 56

Aktivnosti socijalne interakcije

Slika 69

Odjeljenje Gradačac

Slika 60

Individualni rad

Slika 61

Rad sa roditeljima

Slika 63

Sportsko-rekreativne aktivnosti

Slika 71

Značajni događaji

Slika 57

Grupni rad

Slika 58

Edukacije

Slika 62

Saradnje

0 0