+387 35 205 707 | koracinade@hotmail.com

Iz godišnjeg izvještaja 2012

Ostvareni rezultati u sprovođenju programskih aktivnosti

Nakon sprovođenja  programskih aktivnosti  nakon godinu dana ostvareni su  pozitivni pomaci u slijedećem:

 1. Psihofizički razvoj i socijalizacija  djece i mladih sa višestrukim smetnjama;
 • Provedeno 4759 individualnih tretmana ( somatopedski, logopedski i fizioterapeutski)  
 • provedeno 720 sati grupnog  tretmana za djecu i mlade sa invaliditetom i izrađen je  1621 kreativni rad u okviru kreativne grupne  terapije
 • sprovedeno je 640  tretmana senzorne terapije za djecu i   mlade sa invaliditetom
 • 6 korisnika uspješno pripremljeno i   upisano u redove osnovne škole
 • 55 djece uspješno završilo  razrede osnovne redovne škole, 6 specijalne osnovne škole i 3 srednje redovne škole
 • realizovano 103 edukacijsko- rehabilitacijskih tretmana u porodici za  djecu i njihove  porodice sa opština Tuzla, Gračanica, Lukavac, Živinice,Kalesija i Srebrenik.
 • 15 djece učestvovalo na 3 sportska takmičenja i osvojilo 8 zlatnih, 13 srebrenih i 9 bronzanih medalja
 1. Uspješna promocija prava i mogućnosti djece sa invaliditetom u zajednici
 • prezentovani kreativni radovi na 7 izložbi, 4 u Tuzli, 1 u Gračanici 1 u Sarajevu i 1 u Zenici,
 • promocija rada Centra na stranici i facebook profilu Centra „ Koraci nade“
 • promocija rada Centra na lokalnim RTV stanicana i web portalima
 • distribuirano 2200 brošura koje govore o radu i projektima centra
 • realizovano 6 edukativno –kreativnih radionica sa djecom iz osnovnih škola i 9 sa učenicima srednjih škola
 • prezentovane mogućnosti osoba sa invaliditetom u 13 srednjih škola sa Tuzlanskog fakulteta te studentima sa Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta i studentima i profesorima IV godine   Odsjek za socijalnu pedagogiju sa Islamskog pedagoškog fakulteta iz Zenice

 

 1. Psihosocijalna i materijalna podrška porodicama korisnika
 • posredstvom centra 14 socijalno ugroženih porodica dobilo materijalnu pomoć od stranih donatora
 • posredstvom Centra uručena 4 korištena  kompjutera za 4 korisnika
 • distriburana rabljena  odjeća i obuća kao i školski pribor za korisnike
 • u saradnji sa specijalnm bolnicom Medicus iz Srbije  izvršen besplatan pregled za 91 djece i mladi
 • distribuirana 1 kolica, 1 hodalica i 2 anatomske stolice
 • distribuirani novogodišnji paketići od strane Općine Tuzla i fudbalera Elvira Rahimića
 1. Informisanje i stručno usavršavanje osoblja
 • Osoblje centra učestvovalo na 11 stručnih i informativnih skupova
 • Naučni radovi –urađena 3 naučno-istraživačka rada

 

 

Tuzla, februar,  2013. godine                                                     Koordinatorica  Centra

                                                                                           Dipl. defektolog, Jasmina Krivošija

 

Iz godišnjeg izvještaja 2013

Ostvareni rezultati u sprovođenju programskih aktivnosti

Nakon sprovođenja  programskih aktivnosti  nakon godinu dana ostvareni su  pozitivni pomaci u slijedećem:

 1. Psihofizički razvoj i socijalizacija  djece i mladih sa višestrukim smetnjama;
 • Provedeno 4991 individualnih tretmana ( somatopedski, logopedski i fizioterapeutski)  koji su pozitivno uticali na razvoj psihofizičkih sposobnosti kod većine korisnika
 • provedeno 1234 grupnog  tretmana za djecu i mlade sa invaliditetom i izrađen je  1621 kreativni rad u okviru kreativne grupne  terapije koja je podsticala razvoj emociojalnih i socijalnih kapaciteta korisnika u grupi
 • sprovedeno je 640  tretmana senzorne terapije za djecu i mlade sa invaliditetom s ciljem relaksacije i stimulacije i razvoja  svih čula
 • realizovano 151 edukacijsko- rehabilitacijskih tretmana u porodici za  djecu i njihove  porodice sa opština Tuzla, Gračanica, Lukavac, Živinice,Kalesija i Srebrenik.
 • 18 djece učestvovalo na 3 sportska takmičenja i osvojilo 23 medalje od toga 5 zlatnih, 8 srebrenih i 10 bronzanih medalja
 1. Uspješna promocija prava i mogućnosti djece sa invaliditetom u zajednici i rada Centra
 • prezentovani kreativni radovi na 4 izložbe, 3 u Tuzli, 1 u Gračanici
 • promocija rada Centra na stranici i facebook profilu Centra „ Koraci nade“
 • 6 promocija rada Centra na lokalnim RTV stanicana i web portalima i 1 na austrijskoj televiziji ORF 2
 • distribuirano 1000 brošura koje govore o radu i projektima centra
 • realizovano 3 edukativno –kreativnih radionica sa djecom iz osnovnih škola i 2 sa učenicima srednjih škola
 • prezentovane mogućnosti osoba sa invaliditetom u 6 srednjih škola sa Tuzlanskog fakulteta te studentima sa Filozofskog fakulteta –Razredna nastava, osoblju Dnevnog centra –Pljevlja Crna Gora i volonterima iz Fondacije Schuler helfen Leben iz Njemačke
 1. Psihosocijalna i materijalna podrška porodicama korisnika
 • posredstvom Centra 21 socijalno ugroženih porodica dobilo materijalnu pomoć od stranih donatora
 • posredstvom Centra uručen 1 korišten  kompjuter za 1 korisnika
 • distriburana rabljena  odjeća i obuća kao i školski pribor za korisnike
 • u saradnji sa specijalnom bolnicom Medicus iz Srbije  izvršen besplatan pregled za 163 djece i mladih sa invaliditetom
 • distribuirano 11 kolica, 2 hodalice i 3 para štaka
 • distribuirani novogodišnji paketići od strane Općine Tuzla i fudbalera Elvira Rahimića, Selo mira Turija i Aide Berbić  
 1. Informisanje i stručno usavršavanje osoblja
 • Osoblje centra učestvovalo na 6 stručnih i informativnih skupova
 • Rad Centra predstavljen na Međunarodnoj konferenciji u Splitu

 

 

Tuzla, januar, 2014. godine                                                     Koordinatorica  Centra

                                                                                           Dipl. defektolog, Jasmina Krivošija

 

 

Iz godišnjeg izvještaja 2014

Ostvareni rezultati u sprovođenju programskih aktivnosti

Nakon sprovođenja  programskih aktivnosti  nakon godinu dana ostvareni su  pozitivni pomaci u slijedećem:

 1. Psihofizički razvoj i socijalizacija  djece i mladih sa višestrukim smetnjama;
 • Provedeno 6020 individualnih tretmana ( somatopedski, logopedski i fizioterapeutski) i 41 hidroterapija u bazenu koji su pozitivno uticali na razvoj psihofizičkih sposobnosti kod većine korisnika
 • provedeno 1596 grupnog  tretmana za djecu i mlade sa invaliditetom i izrađen je  1445 kreativni rad u okviru kreativne grupne  terapije koja je podsticala razvoj emocijonalnih i socijalnih kapaciteta korisnika u grupi
 • sprovedeno je 533  tretmana senzorne terapije za djecu i mlade sa invaliditetom s ciljem relaksacije i stimulacije i razvoja  svih čula
 • realizovano 180 edukacijsko- rehabilitacijskih tretmana u porodici za  djecu i njihove  porodice sa opština Tuzla, Gračanica, Lukavac, Živinice,Kalesija i Srebrenik i Teočak
 • 18 djece učestvovalo na 3 sportska takmičenja u Tuzli, Zenici i Banja Luci  osvojilo 14 medalje od toga 6 zlatnih, 4 srebrene i 4 bronzane  medalje
 • 5 korisnika sa dramskim igrokazom učestvovalo na Internacionalnom festivalu .. dramskih predstava „Igre bez maski -Teatar bez diskriminacije u Skoplju –Makedonija na kojem je  korisnica Merima Muminović osvojila nagradu za najbolju glumicu

 

 1. Uspješna promocija prava i mogućnosti djece sa invaliditetom u zajednici i rada Centra
 • prezentovani kreativni radovi na 3 izložbe, 2 u Tuzli, 1 u Gračanici  

            promocija rada Centra na www.stranici i facebook profilu Centra „ Koraci nade“

           4 promocija rada Centra na lokalnim RTV stanicana i web portalima i

            1 na makedonskoj  televiziji - TV Skoplje

 • Distribuirano 200 brošura koje govore o radu i projektima centra
 • realizovano 9 edukativno –kreativnih radionica sa djecom iz osnovnih škola i sa učenicima srednjih škola
 • prezentovane mogućnosti osoba sa invaliditetom za učenike dvije srednje škole
 • prezentovan rad centra – studentima sa Filozofskog fakulteta smjer Socijalni rad, i Razredna nastava, predstavnicima Medicinske srednje škole iz Švedske  volonterima iz Fondacije Schuler helfen Leben iz Njemačke , Aktivu žena penzionerki,   predstavnicima  Festival de musica Setubal iz Škotske  i Portugala Udruženja roditelja djece i mladih sa posebnim potrebama“ I mi postojimo“  iz Velike Kladuše Udruženjem  “Društvo ujedinjenih građanskih akcija” – DUGA – Sarajevo, organizaciji “Crkva Isusa Hrista –Sveci Posljednjih dana “ iz Sjedinjenih Američkih Država, Youth Clab Radio kameleona i predstavniku Kristjanske zajednice u BIH

 

 1. Psihosocijalna i materijalna podrška porodicama korisnika
 • posredstvom Centra 21 socijalno ugroženih porodica dobilo materijalnu pomoć od stranih donatora
 • distriburana rabljena odjeća i obuća kao i školski pribor za korisnike i higijenske potrepštine
 • distribuirane igračke
 • distribuirani prehrambeni paketi za poplavama i klizištem ugrožene porodice
 • u saradnji sa specijalnom bolnicom Medicus iz Srbije izvršen besplatan pregled 124  djece i mladih sa invaliditetom
 • distribuirano 21 ortopedsko pomagalo i 5 bolničkih kreveta
 • distribuirana donacija Sarajevskog kiseljaka –piće senzation grejp
 • distribuirani novogodišnji paketići od strane Općine Tuzla i fudbalera Elvira Rahimića, Kristjanske zajednice u BIH , Aktiva žena penzionerki Tuzle, OŠ Čelić, OŠ Miladije, Gimnazije Živinice i bajramski paketici od Merhameta Tuzla
 • pruženo 3174 savjeta i realizovana 4 predavanja za roditelje korisnika

 

 1. Informisanje i stručno usavršavanje osoblja
 • Osoblje centra učestvovalo na 9 stručnih i informativnih skupova u Tuzli, Sarajevu i Banja Luci

 

 1. Uspostavljene nove saradnje sa organizacijama ili pojedincima i unaprijeđene dosadašnje
 • Potpisan sporazum o saradnji Udruženjem "Inicijativa za uvođenje palijativnog tretmana u Bosni i Hercegovini" Tuzla
 • Uspostavljena nova saradnja sa organizacijom Crkva Isusa Krista iz SAD sa sjedištem u Tuzli i obezbjeđeni časovi engleskog za korisnike
 • Uspostavljena nova saradnja sa Tvornicom mašina Travnik – obezbjeđeno sufinansiranje štampanja knjige Annemarie i manje finansijske podrške radu centra
 • Upostavljena bolja saradnja sa Islamskom zajednicom u Tuzli- psihosocijalna podrška ( predavanja i radionice za korisnike i roditelje)  i donacija za dječiju kuhinju
 • Uspostavljena nova saradnja sa Red Chairity iz Austrije – podrška u sufinansiranju troškova za 5 terapeuta i mogućnost proširenja broja zaposlenih
 • Odobrena dva nova projekta od dva nova donatora- Norveška ambasada i Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku
 • Nastavljena dobra saradnja i produžetak projekta sa Fondacijom Shuler Helfen Leben i dodatno obezbjeđena sredstva za krečenje dnevnog boravka i zamjene poda u istoj prostoriji

 

 

Tuzla, januar, 2015. godine                                                     Koordinatorica  Centra

                                                                                           Dipl. defektolog, Jasmina Krivošija

 

Iz godišnjeg izvještaja 2015

Ostvareni rezultati u sprovođenju programskih aktivnosti

Nakon sprovođenja  programskih aktivnosti  u periodu januar 2015 - decembar 2015  ostvareni su  pozitivni pomaci u slijedećem:

 1. Psihofizički razvoj i socijalizacija  djece i mladih sa višestrukim smetnjama;
 • Provedeno 10642 individualnih tretmana ( somatopedski, logopedski i fizioterapeutski) i 353 hidroterapija u bazenu koji su pozitivno uticali na razvoj psihofizičkih sposobnosti kod većine korisnika
 • provedeno 1817 grupnog  tretmana za djecu i mlade sa invaliditetom i izrađen je  1432 kreativna rada u okviru kreativne grupne  terapije koja je podsticala razvoj emocijonalnih i socijalnih kapaciteta korisnika u grupi
 • sprovedeno je 696  tretmana senzorne terapije za djecu i mlade sa invaliditetom s ciljem relaksacije i stimulacije i razvoja  svih čula
 • realizovano 256 edukacijsko- rehabilitacijskih tretmana u porodici za  djecu i njihove  porodice sa opština Tuzla, Gračanica, Lukavac, Živinice,Kalesija i Srebrenik i Teočak
 • 18 djece učestvovalo na 3 sportska takmičenja u Tuzli, Sarajevu i Banja Luci  osvojilo 22 medalje od toga 4 zlatne, 8 srebrenih i 10 bronzanih  medalja
 • Djeca sa dramskim iskazom učestvovala na Prvom dječijem festival u Tuzli I Sajmu malog biznisa

 

 1. Uspješna promocija prava i mogućnosti djece sa invaliditetom u zajednici i rada Centra
 • prezentovani kreativni radovi na 3 izložbe, 2 u Tuzli, 1 u Gračanici  
 • 6 promocija rada Centra na lokalnim RTV stanicana i web portalima
 • Distribuirano 300 brošura koje govore o radu i projektima centra
 • realizovano 18 edukativno –kreativnih radionica sa djecom iz osnovnih škola i sa učenicima srednjih škola
 • prezentovan rad centra – studentima sa Filozofskog fakulteta smjer Socijalni rad, i Razredna nastava, studentima Fakulteta za fizioterapiju iz Makedonije, predstavnicima Udruženja “Prosvjetitelj”Srebrenica , Centru za obrazovanje odraslih Bursa iz Turske, štićenicima Prihvatnog centra “Duje”Klokotnica

 1. Psihosocijalna i materijalna podrška porodicama korisnika
 • posredstvom Centra 26 socijalno ugroženih porodica dobilo materijalnu pomoć od stranih donatora
 • distriburana rabljena odjeća i obuća kao i školski pribor za korisnike i higijenske potrepštine I igračke od strane Švicarskog crvenog križa
 • u saradnji sa specijalnom bolnicom Medicus iz Srbije izvršen besplatan pregled za 93   djece i mladih sa invaliditetom
 • distribuirano 7 ortopedskih pomagala i 10 bolničkih kreveta zahvaljujući Annemarie CBC  Radost i porodicama Ahmetović i Ćorsuljić
 • distribuirana donacija “Vitinke “ I d.o.o Coca-Cola
 • obezbjeđena hrana za dječiju kuhinju od Švicarskog crvenog križa, UG Oaza, Mlijeko product Kozarska Dubica
 • distribuirani novogodišnji paketići od strane Grada Tuzla, Ministarstva za rad I socijalnu politiku, fudbalera Elvira Rahimića, Aktiva žena penzionerki Tuzle, i bajramski paketici od Islamske zajednice  
 • pruženo 1233 savjeta i realizovana 13 predavanja za roditelje korisnika

 

 1. Informisanje i stručno usavršavanje osoblja
 • Osoblje centra učestvovalo na 9 stručnih i informativnih skupova u Tuzli i Sarajevu.

 

 1. Uspostavljene nove saradnje sa organizacijama ili pojedincima i unaprijeđene dosadašnje
 • Uspostavljena  saradnja sa Udruženjem CBC Radost –podrška za materijalo ugrožene porodice korisnika I podrška za unaprijeđenje sistema zagrijavanja hidroterapijskog bazena I rekonstrukcije dnevnog boravka
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Tvornicom mašina Travnik – zahvaljujući  finansijskoj podršci zaposlena jedna osoba na mjesto domaćice Centra  
 • Nastavljena uspješna saradnja  sa Red Chairity iz Austrije  i gospođom Annemarie Kury – podrška u sufinansiranju troškova za 8 terapeuta sa upošljavanjem 3 nova uposlenika
 • Odobrena dva nova projekta od dva nova donator i uspješno realizovana - Norveška ambasada i Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku
 • Nastavljena dobra saradnja i produžetak projekta sa Fondacijom Shuler Helfen Leben

 


Evidencija dolazaka korisnika
 na tretmane

jan

feb

mart

april

maj

juni

Juli

avg

sep

okt

nov

dec

Suma:

 

309

427

432

495

409

491

400

391

454

521

506

571

5406

                           

PREGLED PRUŽENIH TRETMANA

jan

feb

mart

april

maj

juni

Juli

avg

sep

okt

nov

dec

Suma:

Somatopedski tretman

254

291

306

310

204

116

231

250

247

293

242

266

3010

Logopedski tretman

254

317

333

334

317

291

284

338

327

366

381

327

3869

Fizioterapeutski tretman

213

298

361

400

301

331

302

323

330

389

233

282

3763

Kreativna terapija

119

139

160

185

151

183

129

67

167

169

165

183

1817

Drama terapija

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

6

0

8

Socijalna interakcija

5

106

89

98

77

55

6

15

10

68

51

125

705

Savjetodavni rad

126

134

133

136

118

107

88

85

79

79

83

65

1233

Sportsko-rekreativne aktivnosti

0

22

33

41

16

4

3

3

8

14

1

0

145

Psiho-socijalne vještine

17

23

8

4

4

2

0

1

0

18

16

13

106

Patronažni rad

24

24

28

28

19

27

11

18

18

19

11

29

256

Hidroterapija

 

 

 

 

 

 

113

154

86

      2

 

 

355

Senzorna terapija

51

57

61

58

53

32

68

67

61

63

66

59

696

Ukupno

1063

1411

1512

1594

1261

1149

1235

1321

1333

1480

1255

1349

15963


Tabela : Pregled pruženih tretmana u 2015.god.


 

 

Tuzla, januar, 2016. godine                                                     Koordinatorica  Centra

                                                                                           Dipl. defektolog, Jasmina Krivošija

Iz godišnjeg izvještaja 2016

Ostvareni rezultati u sprovođenju programskih aktivnosti

Nakon sprovođenja  programskih aktivnosti  u periodu januar 2016 - decembar 2016  ostvareni su  pozitivni pomaci u slijedećem:

 1. Psihofizički razvoj i socijalizacija  djece i mladih sa višestrukim smetnjama;
 • Provedeno 8752 individualnih tretmana ( somatopedski, logopedski i fizioterapeutski) i 39 hidroterapija u bazenu koji su pozitivno uticali na razvoj psihofizičkih sposobnosti kod većine korisnika
 • provedeno 1783 grupnog  tretmana za djecu i mlade sa invaliditetom i izrađen je  1321 kreativna rada u okviru kreativne grupne  terapije koja je podsticala razvoj emocijonalnih i socijalnih kapaciteta korisnika u grupi
 • sprovedeno je 484  tretmana senzorne terapije za djecu i mlade sa invaliditetom s ciljem relaksacije i stimulacije i razvoja  svih čula
 • realizovano 131 edukacijsko- rehabilitacijskih tretmana u porodici za  djecu i njihove  porodice sa opština Tuzla, Gračanica, Lukavac, Živinice,Kalesija i Srebrenik i Teočak

 

 1. Uspješna promocija prava i mogućnosti djece sa invaliditetom u zajednici i rada Centra
 • prezentovani kreativni radovi na 3 izložbe, 2 u Tuzli, 1 u Gračanici  
 • 6 medijskih objava o Centru na lokalnim RTV stanicana i web portalima
 • Održana promocija zbirke pjesama korisnice Senaide Sarajlić
 • Distribuirano 300 brošura koje govore o radu i projektima centra
 • realizovano 5 edukativno –kreativnih radionica sa djecom iz osnovnih škola i sa učenicima srednjih škola
 • prezentovan rad centra – studentima sa Filozofskog fakulteta smjer Psihologija i pedagogija i Razredna nastava, predstavnicima Udruženja “Sožitje”Slovenija, predstavnicima Udruženja “Svitac “ Brčko, predstavnicima centra za djecu s posebnim potrebama iz Doboja, predstavnicma Udruženja građana oštećenog vida Tuzla, austrijskim vojnicima i Haraldu Kaineru, bivšim švedskim vojnicima Gustavu Frodingu i Pia Boden, predstavnicima HO “Nova nada” i d.o.o Lokum i Udruženju mladih Tinja   
 1. Psihosocijalna i materijalna podrška porodicama korisnika
 • posredstvom Centra korisnici dobili prehrambene pakete
 • distriburana rabljena odjeća i obuća kao i školski pribor za korisnike i higijenske potrepštine i igračke od strane Švicarskog crvenog križa
 • u saradnji sa specijalnom bolnicom Medicus iz Srbije izvršen besplatan pregled za 104   djece i mladih sa invaliditetom
 • distribuirano 48 ortopedskih pomagala zahvaljujući Annemarie CBC  Radost

IC Lotosu,HO Nova nada   

 • obezbjeđena hrana za dječiju kuhinju od Švicarskog crvenog križa, Mlijeko product Gradačac, porodice Dedić, Džemata Dubrave Donje
 • distribuirani novogodišnji paketići od strane Grada Tuzla, Ministarstva za rad I socijalnu politiku, Ene Tahrić , Radio Taxi, Nova nada  Aktiva žena penzionerki Tuzle,Mjesne zajednice Novi grad  i bajramski i novogodišnji-hidžretske  paketici od Islamske zajednice  
 • pruženo 796 savjeta i realizovana 3 predavanja za roditelje korisnika

 

 1. Informisanje i stručno usavršavanje osoblja
 • Osoblje centra učestvovalo na 8 stručnih i informativnih skupova
 • Objavljen jedan naučni rad

 

 1. Uspostavljene nove saradnje sa organizacijama ili pojedincima i unaprijeđene dosadašnje
 • Nastavljena saradnja sa Udruženjem CBC Radost –podrška za materijalo ugrožene porodice korisnika i podrška za rekonstrukciju dnevnog boravka
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Tvornicom mašina Travnik – zahvaljujući  finansijskoj podršci zaposlena jedna osoba na mjesto domaćice Centra  
 • Nastavljena uspješna saradnja  sa Red Chairity iz Austrije  i gospođom Annemarie Kury – podrška u sufinansiranju troškova za  terapeute sa upošljavanjem 2 nova uposlenika
 • Odobrena jedan novi projekt od  strane   Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku
 • Nastavljena dobra saradnja i produžetak projekta sa Fondacijom Shuler Helfen Leben

Tabela : Pregled pruženih tretmana u 2016.god.

Evidencija dolazaka korisnika

jan

feb

mart

april

maj

juni

juli

avg

sep

okt

nov

dec

Suma:

 na tretmane

 

327

522

504

519

452

547

87

0

285

468

495

543

4749

                           

PREGLED PRUŽENIH TRETMANA

jan

feb

mart

april

maj

juni

Juli

avg

sep

okt

nov

dec

Suma:

Somatopedski tretman

168

275

268

260

262

266

52

 

155

273

242

249

2470

Logopedski tretman

231

381

383

398

322

355

61

 

193

324

339

359

3346

Fizioterapeutski tretman

201

335

323

330

275

307

44

 

154

279

344

344

2936

Kreativna terapija

99

161

167

155

145

175

30

 

135

196

245

275

1783

Socijalna interakcija

42

0

32

37

41

35

0

 

73

121

130

300

811

Savjetodavni rad

79

89

91

98

102

15

15

 

56

56

97

98

796

Sportsko-rekreativne aktivnosti

0

 

0

1

0

5

0

 

0

0

0

0

6

0

Psiho-socijalne vještine

11

13

13

11

17

2

0

 

0

5

28

31

131

Patronažni rad

10

19

19

22

27

22

0

 

2

10

0

0

131

Hidroterapija

 

 

 

 

 

22

17

 

 

 

 

 

39

Senzorna terapija

41

82

43

46

45

41

11

 

37

47

44

47

484

Ukupno

882

1355

1339

1358

1236

1245

230

0

805

1311

1469

1703

12933


 

Tuzla, januar, 2017. godine                                                     Koordinatorica  Centra

                                                                                           Dipl. defektolog, Jasmina Krivošija

IZ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA 2017

Ostvareni rezultati u sprovođenju programskih aktivnosti

Nakon sprovođenja  programskih aktivnosti  u periodu januar 2017 - decembar 2017  ostvareni su  pozitivni pomaci u slijedećem:

 1. Psihofizički razvoj i socijalizacija  djece i mladih sa višestrukim smetnjama;
 • Provedeno 11 584 ( 8752)  individualnih tretmana ( somatopedski, logopedski i fizioterapeutski)  i 501 (39) hidroterapija u bazenu koji su pozitivno uticali na razvoj psihofizičkih sposobnosti kod većine korisnika
 • Provedeno 201 psihološki individualni tretman za korisnike i roditelje ( 165 za korisnike i 36 za roditelje
 • provedeno 3032 (1783) grupnog  tretmana za djecu i mlade sa invaliditetom i izrađen je  2606 (1321) kreativna rada u okviru kreativne grupne  terapije koja je podsticala razvoj emocijonalnih i socijalnih kapaciteta korisnika u grupi
 • sprovedeno je 542 (484)  tretmana senzorne terapije za djecu i mlade sa invaliditetom s ciljem relaksacije i stimulacije i razvoja  svih čula
 • realizovano 128 (131) edukacijsko- rehabilitacijskih tretmana u porodici za  djecu i njihove  porodice sa opština Tuzla, Gračanica, Lukavac, Živinice,Kalesija i Srebrenik i Teočak
 1. Uspješna promocija prava i mogućnosti djece sa invaliditetom u zajednici i rada Centra
 • prezentovani kreativni radovi na 5 manifestacija , 4 u Tuzli, 1 u Gračanici
 • 6 medijskih objava o Centru na lokalnim RTV stanicana i web portalima
 • Grupa mladih sa invaliditetom učestvovala na Međunarodnom dramskom festival Igre bez maski –teatar bez diskriminacije u Skoplju i osvojili drugo mjesto   
 • realizovano 5 edukativno –kreativnih radionica sa djecom iz osnovnih škola i sa učenicima srednjih škola
 • prezentovan rad centra – studentima sa Filozofskog fakulteta smjer Psihologija i pedagogija i Razredna nastava, predstavnicima Udruženja “Sunce”Mostar , članovima Moto cluba iz Njemačke, predstavniku Saveza za sport i rekreaciju TK,  predstavnicima LDS Charities -  Bosnia and Herzegovina/Croatia  studentima  sa master studija Fakulteta za socijalni rad iz Beča, predstavnicima mjesne zajednice Grupe Inicijativa za aktivno starenje Ši Selo, predsjedniku   Gimnastičkog kluba Almira Atikovića i logističkom koordinatoru Stefan Groothuis iz organizacije Sports for Children, novoj drektorici Centra za socijalni rad Tuzla, predstavninicima Udruženja Mladih Tuzla i Festivala Bina mira
 1. Psihosocijalna i materijalna podrška porodicama korisnika
 • u saradnji sa specijalnom bolnicom Medicus iz Srbije izvršen besplatan pregled za 124  djece i mladih sa invaliditetom
 • distribuirano 147 ortopedskih pomagala
 • distribuirani novogodišnji paketići od strane Grada Tuzla, Ministarstva za rad I socijalnu politiku , Elvir Rahimić, Euro Taxi,  Aktiva žena penzionerki Tuzle,Mjesne zajednice Novi grad 2 , Elektrotehničke škole, Inicijative za aktivno starenje Mjesne zajednice Ši selo te bajramski i novogodišnji-(Hidžretska nova godina ) paketici od Islamske zajednice 
 • pruženo 684 savjeta i realizovano 1 predavanje za roditelje korisnika
 1. Informisanje i stručno usavršavanje osoblja
 • Osoblje centra učestvovalo na 13 stručnih, edukativnih  i informativnih skupova 
 1. Uspostavljene nove saradnje sa organizacijama ili pojedincima i unaprijeđene dosadašnje
 • Nastavljena saradnja sa Udruženjem CBC Radost –podrška za materijalno ugrožene porodice korisnika i podrška za sanaciju krova  
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Tvornicom mašina Travnik – zahvaljujući  finansijskoj podršci zaposlena jedna osoba na mjesto domaćice Centra 
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Red Chairity iz Austrije  i gospođom Annemarie Kury – podrška u sufinansiranju troškova za  terapeute sa upošljavanjem 1 novog uposlenika
 • Nastavljena dobra saradnja i podrška od strane Fondacije Shuler Helfen Leben
 • Odobren projekat od strane Grada Tuzla
 • Odobren projekat od JP “BH Pošta”
 • Odobren projekat UNDP-a za 2018 godinu
 • Uspostavljen kontakt sa Rotary clubom iz Beča
 • Nastavljena saradnja sa Haraldom Kainerom
 • Uspostavljena saradnja sa LDS Charities -  Bosnia and Herzegovina/Croatia

Tabela : Pregled pruženih tretmana u 2017.god.

                   

naziv tretmana

LT

ST

FT

KT

SI

SR

SRA

PSV

PR

HT

PP

SNT

 ukupno

januar

232

194

232

131

0

94

0

0

0

0

 

23

884

februar

352

272

408

219

2

112

7

7

0

0

 

44

1379

mart

435

248

469

272

30

134

33

11

26

0

 

63

1658

april

331

240

208

257

29

26

34

7

5

0

 

47

1137

maj

340

218

427

234

6

39

18

7

9

0

 

42

1298

juni

337

248

317

228

38

40

16

7

18

87

 

44

1336

juli

278

212

342

200

21

36

15

9

3

197

 

50

1313

avgust

375

191

402

220

12

39

11

11

4

217

 

40

1482

septembar

366

290

389

252

26

44

10

11

10

0

 

49

1398

oktobar

432

294

420

307

45

15

47

12

18

0

15

54

1623

novembar

411

325

477

361

68

64

44

20

16

0

64

46

1846

decembar

319

203

350

351

173

41

11

60

19

0

58

40

1585

UKUPNO

4208

2935

4441

3032

450

684

246

162

128

501

137

542

17466

Legenda

LT

LOGOPEDSKI  TRETMAN

ST

SOMATOPEDSKI TRETMAN

FT

FIZIOTERAPEUTSKI TRETMAN

KT

KREATIVNA TERAPIJA

SI

SOCIJALNA INTERAKCIJA

SR

SAVJETODAVNI RAD

SRA

SPORTSKO-REKREATIVNE AKTIVNOSTI

PSV

PSIHOSOCIJALNE VJEŠTINE

PR

PATRONAŽNI RAD

HT

HIDROTERAPIJA

PP

PSIHOLOŠKA PODRŠKA

SNT

SENZORNA TERAPIJA


Evidencija dolazaka korisnika  na tretmane u 2017 .god.

mjesec

jan

feb

mart

april

maj

juni

juli

aug

sep

okto

nov

dec

ukupno

broj

318

404

471

426

527

465

439

554

539

609

648

637

6037


Zaključak :

U 2017 godini Centar Centar „Koraci nade je kroz nastavljenu dobru saradnju sa organizacijom Red Charity iz Austrije“  uspio da realizuje planirane programske aktivnosti i obezbjedi redovane edukacijsko-rehabilitacijske tretmane, ali i postigne veće rezultate u radu.  Podška Red Charity-ja  je u 2017 nastavljena kroz finansiranje edukacijsko-rehabilitacijskih tretmana  za korisnike kao i podrškom u sanaciji krova na objektu Centra.  Zahvaljujući prošlogodišnjoj podršci  u rekonstrukciji dnevnog boravka i zapošljavanju novog fizioterapeuta, a u toku 2017 i edukatora –rehabilitatora omogućeno je da korisnicima ponudimo više tretmana, uključivanje novih korisnika i adekvatniji i opremljeniji prostor za rad fizioterapije i grupne terapije.

Produžen je ugovor o donaciji  sa Tvornicom mašina Travnik što je omogućilo da i dalje imamo uposlenu domaćicu Centra i time osiguramo da prostor u kojem djeca borave bude čist i uredan.

Saradnja sa dugogodišnjim donatorom i partnerom Fondacijom Shuler Helfen Leben nastavljena je u vidu podrške programskim aktivnostima koja će se nastaviti i u naredne tri godine.

Bez uspješne saradnje sa Red Charity, Shuler Helfen Leben i Tvornicom mašina Travnik  u 2017. godini Centar ne bi mogao obezbjediti djeci i mladima sa invaliditetom kontinuirane i kvalitetne usluge i biti im podrška u njihovom rastu i razvoju i socijalnom uključivanju.

Sa druge strane i dalje nažalost imamo neadekvatnu i nedovoljnu podršku kantonalnih i općinskih vlasti. Ministarstvo za rad i socijalnu politiku TK od 2017 ima ponovo novog ministra što samo oslikava lošu političku i socijalno-ekonomsku  situaciju u našem kantonu ali nažalost i cijele zemlje. Programi socijalne podrške socijalno ugroženim kategorijama kontinuirano se smanjuju ,odluke o njihovom sprovođenju kasne kao i same uplate odobrenih sredstava.  Javni poziv Program materijanog zbrinjavanja lica u stanju socijalne potrebe za 2016 je dva puta objavljivan. Zadnji poziv bio je krajem godine i Odlukom odobravanje sredstava Programu materijanog zbrinjavanja lica u stanju socijalne potrebe Ministarstva za rad , socijalnu politiku i povratak TK broj 09/1-14-037892/16 ( 23.12.2016.) je odobreno 14.000,00 KM.  Odobrena sredstva za 2015.god. uplaćena su u dvije tranše u 2016.god. a za 2016.god. u dvije tranše u 2017.god. Za 2017 Odluku o odobravanju sredstava od 14.000 KM dobili smo početkom decembra  2017, a sredstva su uplaćena krajem decembra 2017.god.što je prvi put nakon nekoliko godina da  sredstva budu uplaćena u istoj godini. U 2016 godini nije objavljen poziv na ime prikupljenih sredstava „Dječije nedjelje“, nego je objavljen u augustu 2017 . Centar je dobio odluku o odobrenim sredstvima po ovom pozivu za Projekat „ Svi smo mi isti, a drugačiji“ u iznosu od 9.000KM i sredstva su uplaćena. 

Poznavajući lošu političku, ekonomsku i socijalnu situaciju u našem kantonu i cjelokupnoj državi strateška orjentacija u 2017 a i u 2018 godini i dalje će biti na prikupljanju sredstva za rad putem saradnje sa Red Charity-jem Fondacijom Shuler Helfen Leben, Tvornicom mašina Travnik, humanisticom Annemarie Kury kao i sa drugim inostranim organizacijama.

Nakon opštih izbora u 2018. godini i kada se ponovo uspostavi nova vlast i vejrovatno i novi ministar u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku pokušati ponovo sa pronalaženjem modela bolje i adekvatnije podrške od strane ovog ministarstva .  

U toku naredne godine pored redovnog sprovođenja programskih aktivnosti  planirano je da se :

 • Nastavi sa riješavanjem problema prokišnjavanja krova
 • Pokuša pronaći idejno riješenje za zagrijavanje bazena tokom cijele godine
 • Izvrši nabavka ormara za 5 prostorija
 • Izvrši nabavka instrumenta za alternativnu, augmentativnu komunikacionu (AAC) tehnologiju te nakon provođenja programa sa istim  uraditi procjenu napredka kod djece
 • Realizuje projekat sa UNDP-om uz pomoć kojeg će se instalirati plastenik i kroz novi vid radno okupacione terapije raditi sa korisnicima na uzgoju začiskog, ljekovitog i ukrasnog bilja, te ukoliko se uspješno projekat realizuje nastavi sa ovim aktivnostima kao novim vidom programskih aktivnosti
 • Sa grupom korisnika pripremi dramski igrokaz sa kojim će se korisnici i Centar predstaviti na Međunarodnom festival u Makedoniji i drugim manifestacijama u toku godine

Apliciranjem na pozive na projekte i molbama za donacije  pokušat ćemo obezbjediti  dodatna sredstva za dječiju kuhinju, sportsko-rekreativne aktivnosti, aktivnosti socijalne inkluzije, nabavke ortopedskih pomagala , opreme i materijala za rad kao i novog kombi vozila.  

Tuzla, januar, 2018. godine                                                     Koordinatorica  Centra

                                                                                           Dipl. defektolog, Jasmina Krivošija

IZ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA 2018

Slika

Ostvareni rezultati u sprovođenju programskih aktivnosti

 

Nakon sprovođenja  programskih aktivnosti  u periodu januar 2018 - decembar 2018  ostvareni su  pozitivni pomaci u slijedećem:

 1. Psihofizički razvoj i socijalizacija  djece i mladih sa višestrukim smetnjama;
 • provedeno  4746  individualnih tretmana ( somatopedski, logopedski i fizioterapeutski)  i 135 hidroterapija u bazenu koji su pozitivno uticali na razvoj psihofizičkih sposobnosti kod većine korisnika
 • provedeno 1015 psihološki individualni tretman za korisnike i roditelje
 • provedeno 4746 grupnog  tretmana za djecu i mlade sa invaliditetom i izrađen je   kreativna rada u okviru kreativne grupne  terapije koja je podsticala razvoj emocijonalnih i socijalnih kapaciteta korisnika u grupi
 • sprovedeno je 613  tretmana senzorne terapije za djecu i mlade sa invaliditetom s ciljem relaksacije i stimulacije i razvoja  svih čula
 • realizovano 130 edukacijsko- rehabilitacijskih tretmana u porodici za  djecu i njihove  porodice sa opština Tuzla, Gračanica, Lukavac, Živinice,Kalesija i Srebrenik i Teočak
 • Korisnici učestvovali u 3 sportska takmičenja gdje su osvojili  5 zlatnih , 5 srebrenih i 7 bronzanih medalja

 

 1. Uspješna promocija prava i mogućnosti djece sa invaliditetom u zajednici i rada Centra
 • prezentovani kreativni radovi na 4 manifestacija , 3 u Tuzli, 1 u Gračanici
 • 16 medijskih objava o Centru na lokalnim RTV stanicana i web portalima
 • Grupa mladih sa invaliditetom učestvovala na Međunarodnom dramskom festival Igre bez maski –teatar bez diskriminacije u Skoplju i osvojili nagradu za najbolji scenski govor
 • Ritmička grupa mlađe hronološke dobi učestvovala na III Festivalu Pjesmom i plesom do snova i osvojili Prvo mjesto u kategoriji pleas   
 • realizovano 29 edukativno –kreativnih radionica sa djecom iz osnovnih škola i srednjih škola
 • prezentovan rad centra –učesnicima Festivala Bina mira iz Njemačke, Belgije, Poljske, predstavnicima Rotary cluba iz Beča i predstavnicima firme Porsche Sarajevo , ljekarima iz UKC-a i Austrije , predstavnicima organizacije CISP , direktorici i studenticama, predstavnicama Upravnog odbora Studentskog hotela "Dorrah",predstavnicima Dnevnog centra iz Visokog , Maglaja i Zenice

 

 1. Psihosocijalna i materijalna podrška porodicama korisnika
 • u saradnji sa specijalnom bolnicom Medicus iz Srbije izvršen besplatan pregled za 108  djece i mladih sa invaliditetom
 • distribuirano 70 ortopedskih pomagala
 • distribuirani novogodišnji paketići od strane Grada Tuzla, Ministarstva za rad I socijalnu politiku , Aktiva žena penzionerki Tuzle,Ort-Pro Mujkanović i Telemach , Elektrotehničke škole, bajramski i novogodišnji-(Hidžretska nova godina ) paketici od Islamske zajednice
 • pruženo 640 savjeta i realizovane 4 radionice za roditelje korisnika i 1 stručno predavanje

 

 1. Informisanje i stručno usavršavanje osoblja
 • Osoblje centra učestvovalo na 7 stručnih, edukativnih i informativnih skupova 

 

 1. Uspostavljene nove saradnje sa organizacijama ili pojedincima i unaprijeđene dosadašnje
 • Nastavljena saradnja sa Udruženjem CBC Radost –podrška za materijalno ugrožene porodice korisnika i podrška za sanaciju krova  
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Tvornicom mašina Travnik – zahvaljujući  finansijskoj podršci zaposlena jedna osoba na mjesto domaćice Centra 
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Red Chairity iz Austrije  i gospođom Annemarie Kury – podrška u sufinansiranju troškova za  terapeute
 • Nastavljena dobra saradnja i podrška od strane Fondacije Shuler Helfen Leben
 • Odobren i realizovan projekat od strane Grada Tuzla
 • Odobren i realizovan projekat uz podršku Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku
 • Odobren i realizovan projekat UNDP-a za 2018 godinu
 • Uspostavljen kontakt i saradnja sa Rotary clubom iz Beča –donacija novog kombi vozila sa rampom za invalidska kolica

 

 

 


Tabela : Pregled pruženih tretmana u 2018.god.

Mjesec

LT

ST

FT

KT

SI

PP

SR

SRA

PSV

PR

SET

HT

 

Ukupno

 

januar

318

208

409

387

0

52

51

0

51

17

54

0

 

1547

 

februar

378

220

429

320

11

34

63

9

24

7

57

0

 

1555

 

mart

410

275

496

301

79

75

75

11

22

20

41

0

 

1805

 

april

384

300

431

411

134

51

77

17

25

7

48

0

 

1885

 

maj

425

226

381

429

155

85

73

35

28

8

37

0

 

1882

 

juni

338

274

403

405

25

123

53

0

53

17

63

0

 

1754

 

juli

358

248

463

342

3

112

29

0

88

19

85

0

 

1747

 

avgust

312

176

352

465

92

70

27

3

89

0

26

76

 

1688

 

septembar

344

262

418

388

71

112

24

31

72

8

58

42

 

1830

 

oktobar

380

296

507

438

88

116

69

0

16

13

56

17

 

1996

 

novembar

363

226

445

444

138

125

58

0

20

4

53

0

 

1876

 

decembar

271

227

380

416

250

60

41

0

48

10

35

0

 

1738

 

Ukupno

4281

2938

5114

4746

1046

1015

640

106

536

130

613

135

 

21303

 

 

 
                                 

Legenda

LT

LOGOPEDSKI  TRETMAN

ST

SOMATOPEDSKI TRETMAN

FT

FIZIOTERAPEUTSKI TRETMAN

KT

KREATIVNA TERAPIJA

SI

SOCIJALNA INTERAKCIJA

SR

SAVJETODAVNI RAD

SRA

SPORTSKO-REKREATIVNE AKTIVNOSTI

PSV

PSIHOSOCIJALNE VJEŠTINE

PR

PATRONAŽNI RAD

HT

HIDROTERAPIJA

PP

PSIHOLOŠKA PODRŠKA

SNT

SENZORNA TERAPIJA

 

Evidencija dolazaka korisnika  na tretmane u 2018 .god.

Mjesec 2018

Jan

Feb

Mar

Ap

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

Suma

Broj

575

565

610

699

621

589

622

692

694

829

692

600

7792

 

Zaključak :

2018 godina za Centar „Koraci nade“ protekla je u uspješnoj realizaciji programskih i projektnih aktivnosti. Zahvaljujući saradnji i podršci od strane Red Charity, Shuler Helfen Leben i Tvornicom mašina Travnik  u 2018. godini Centar je uspio  obezbjediti djeci i mladima sa invaliditetom kontinuirane i kvalitetne usluge i podršku  u njihovom rastu i razvoju i socijalnom uključivanju.

Kroz realizaciju projektnih aktivnosti Centar je uspio da obezbjedi određena sredstva za rad i opremu, promoviše mogućnosti djece i mladih sa invaliditetom i utiče na njihovo socijalno uključivanje. Uspješnom promocijom u lokalnoj zajednici uticali smo na građenje pozitivnog  imidža organizacije i prepoznatljivosti i transparentnosti u lokalnoj zajednici ali i šire.

Unaprijeđen je sistem zagrijavanja vode u hidroterapijskom bazenu te se u narednom periodu očekuje produženje sezone korištenja bazena sa 3 na 7 mjeseci. Zahvaljujući saradnji sa Red Charity i UG CBC Radost .

Saradnja sa dugogodišnjim donatorom i partnerom Fondacijom Shuler Helfen Leben nastavljena je u vidu podrške programskim aktivnostima koja će se nastaviti i u naredne tri godine ali takođe je zajedno aplicirano na Bengo projekat s ciljem obezbjeđenja sredstava za riješavanje problema prokisnjavanja krova. 

Realizacijom projekta „Jačanje socijalne uključenosti djece i mladih sa invaliditetom“ obezbjeđeni su uslovi za uvođenje nove programske aktivnosti –radno –okupacione terapije u plasteniku.

Dramska grupa djece sa invaliditetom uspješno je prezentovala Centar i Bosnu i Hercegovinu u Makedoniji i Srbiji na dramskim inkluzivnim festivalima i osvojila nagradu za najbolji scenski govor kao i mnogobrojne simpatije žirija, organizatora i publike.

U protekloj godini po Programu materijanog zbrinjavanja lica u stanju socijalne potrebe od strane Ministarstva za rad , socijalnu politiku i povratak TK,  Centar nije dobio podršku uz obrazloženje da administrativni troškovi prelaze dozvoljeni postotak , troškovi  su prelazili dozvoljeni iznos za  0,70 % .Podrška za ovu godinu od strane Ministarstva za rad , socijalnu politiku i povratak TK realizovana je kroz Poziv na ime prikupljenih sredstava „Dječije nedjelje“ .

Ovakva podrška resornog ministarstva već duži niz godina nije adekvatna niti se realizuje na vrijeme odnosno poziv i odluke kao i uplate sredstava veoma kasne, a česte izmjene ministara dovode u pitanje ozbiljnost i transparentnost  njihovog rada. 

Nakon izbora u oktobru 2018 , loše političke atmosvere u Tuzlanskom kantonu , ne formiranja vlasti do kraja 2018,  ne daje pozitivan utisak da će se situacija promjeniti na bolje. Očekujemo i ponovnu promjenu ministra –ce u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku .

U toku naredne godine pored redovnog sprovođenja programskih aktivnosti  planirano je da se :

 • Nastavi sa riješavanjem problema prokišnjavanja krova
 • Otvori odjeljenje za ranu rehabilitaciju djece do 10 god  u Gradačcu
 • Sa grupom korisnika pripremi dramski igrokaz sa kojim će se korisnici i Centar  predstaviti na Međunarodnom festival u Makedoniji i drugim manifestacijama u toku godine
 • Uvede kao programska aktivnost radno-okupaciona terapija u plasteniku
 • Dvorište poploča ili asvaltira kako bi se djeca lakše kretla i koristila sprave i prostor dvorišta
 • Prigodno obilježiti 25 godina rada
 • Apliciranjem na pozive na projekte i molbama za donacije pokušat ćemo obezbjediti  dodatna sredstva za dječiju kuhinju, sportsko-rekreativne aktivnosti, aktivnosti socijalne inkluzije, nabavke ortopedskih pomagala , opreme i materijala za rad   

 

 

IZ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA 2019

Slika

Ostvareni rezultati u sprovođenju programskih aktivnosti

Nakon sprovođenja  programskih aktivnosti  u periodu januar 2018 - decembar 2018  ostvareni su  pozitivni pomaci u slijedećem:

 1. Psihofizički razvoj i socijalizacija  djece i mladih sa višestrukim smetnjama;
 • provedeno  9313  individualnih tretmana ( somatopedski, logopedski i fizioterapeutski)  380  hidroterapija u bazenu koji su pozitivno uticali na razvoj psihofizičkih sposobnosti kod većine korisnika
 • provedeno 979 psiholoških individualnih  tretmana  za korisnike i roditelje   
 • provedeno 5042 grupnog  tretmana za djecu i mlade sa invaliditetom i izrađeno je 2217 kreativnih radova u okviru kreativne grupne  terapije koja je podsticala razvoj emocionalnih i socijalnih kapaciteta korisnika u grupi
 • realizovano 79 edukacijsko- rehabilitacijskih tretmana u porodici za  djecu i njihove  porodice sa opština Tuzla, Gračanica, Lukavac, Živinice,Čelić, Srebrenik i Teočak
 • Korisnici učestvovali u 4 sportska takmičenja gdje su osvojili  5 zlatnih , 11 srebrenih i 3 bronzanih medalja

 

 1. Uspješna promocija prava i mogućnosti djece sa invaliditetom u zajednici i rada Centra
 • uspješno promovisan rad i mogućnosti djece sa invaliditetom povodom 25 godina rada centra u Bosanskom kulturnom centru
 • prezentovani kreativni radovi na 4 manifestacije , 3 u Tuzli, 1 u Tešnju
 • 16 medijskih objava o Centru na lokalnim RTV stanicana i web portalima
 • grupa mladih sa invaliditetom učestvovala na Međunarodnom dramskom festival Igre bez maski –teatar bez diskriminacije u Skoplju i osvojili nagradu za Najboljeg glumca
 • grupa mladih sa invaliditetom uspješno se predstavila sa folklornom izvedbom na Prvom međunarodnom folklornom festival za djecu sa posebnim potrebama u Skoplju
 • realizovano 13 edukativno –kreativnih radionica sa djecom iz obdaništa, osnovnih  i srednjih škola i studentima Filozofskog fakulteta 
 • prezentovan rad centra –, predstavnicima Rotaract cluba iz Tuzle,direktoru Baufriend-a, direktoru Centra za socijalni rad Kladanj, direktorici Centra za socijalni rad Gradačac i predstavnicima Općine Gradačac
 1. Psihosocijalna i materijalna podrška porodicama korisnika
 • u saradnji sa specijalnom bolnicom Medicus iz Srbije izvršen besplatan pregled za 114  djece i mladih sa invaliditetom
 • distribuirano 7 ortopedskih pomagala
 • distribuirani novogodišnji paketići od strane Grada Tuzla, Ministarstva za rad I socijalnu politiku , Aktiva žena penzionerki Tuzle, Telemach ,HO Nova nada Norveška ,OŠ Miladije, Elektrotehničke škole, bajramski i novogodišnji-(Hidžretska nova godina ) paketici od Islamske zajednice
 • pruženo 161 savjeta edukatora-rehabilitatora za korisnike, realizovane 2 predavanja  za roditelje  i 135  psiholoških savjetovanja  za roditelje

 

 1. Informisanje i stručno usavršavanje osoblja
 • Osoblje centra učestvovalo na 6 stručnih, edukativnih i informativnih skupova 

 

 1. Uspostavljene nove saradnje sa organizacijama ili pojedincima i unaprijeđene dosadašnje
 • Otvoreno Odjeljenje za ranu rehabilitaciju u Gradačcu –uz podršku Red Chairity iz Austrije Općine Gradačac i Centra za socijalni rad Gradačac
 • Nastavljena saradnja sa Udruženjem CBC Radost –podrška za materijalno ugrožene porodice korisnika – renovirana stara kuca i izdata na korištenje UG CBC Radost
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Tvornicom mašina Travnik – zahvaljujući  finansijskoj podršci zaposlena jedna osoba na mjesto domaćice Centra 
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Red Chairity iz Austrije  i gospođom Annemarie Kury – podrška u sufinansiranju troškova za  terapeute – potpisan Ugovor 2020-2022
 • Nastavljena dobra saradnja i podrška od strane Fondacije Shuler Helfen Leben – odobren projekat za rekonstrukciju krova i uređenje dvorišta
 • Odobren projekat UNDP-a za 2019 /20.godinu
 • Realizovan projeakt uz podršku Federalnog ministarstva za kulturu i sport

 

 

 

Ostvareni rezultati u sprovođenju programskih aktivnosti u Odjeljenju za ranu rehabilitaciju Gradačac

 

Nakon sprovođenja  programskih aktivnosti  u periodu mart 2019 - decembar 2019  ostvareni su  pozitivni pomaci u slijedećem:

 1. Psihofizički razvoj i  rana stimulacija i socijalizacija  djece sa višestrukim smetnjama;
 • provedeno 3939  individualnih tretmana ( somatopedski, logopedski i fizioterapeutski) 
 • sprovedeno je 542 savjetovanja roditelja za nastavak edukacijskog- rehabilitacijskog tretmana kod kuće za   djecu  sa invaliditetom s ciljem  stimulacije   motoričkog-kognitivnog- govornog- perceptivnog -emocionalnog i socijalnog razvoja .

 

2.Uspješna promocija prava i mogućnosti djece sa invaliditetom u zajednici i rada Odjeljenja  za ranu rehabilitaciju Gradačac :

 • 3 medijske objave o Odjeljenju na lokalnim RTV stanicama : B1 televizija , Radio Gradačac i Radio Bet i web portalima istih
 • realizovano 7 edukativno –kreativnih radionica sa djecom iz osnovnih škola na području Grada Gradačac
 • realizovano 30 edukativno –kreativnih radionica sa članicama Centra za aktivno starenje Gradačac u prostorijama Odjeljenja
 • 7 radnih sastanaka sa menadžmentom 7 Osnovih škola Grada Gradačac
 • prezentovan rad centra – Igre prijateljstva , radionice za djecu  u gradskom parku, radionica sa  pedagozima iz 7 osnovnih škola i dvije srednje škole u Gradu Gradačac, članovima  Moto kluba  Gradačac, Gračanica i Moto kluba iz Austrije , predstavnicima   Grada  Gradačac, predstavnicima JU Dom zdravlja Gradačac, predstavnicima  Opštine Modriča , predstavnicima JU” Sunce Oberwilsa” Modriča 

 

 1. Psihosocijalna i materijalna podrška porodicama korisnika
 • distribuirano 4 ortopedskih pomagala
 • distribuirani novogodišnji paketići od strane Grada Tuzla,Telemach,bajramski i novogodišnji-(Hidžretska nova godina ) paketici od Islamske zajednice
 • pruženo 542 savjeta
 • realizovane 2 radionice za roditelje korisnika
 • 1 stručna posjeta Dnevnom centru u Modriči.

 

 1. Informisanje i stručno usavršavanje osoblja
 • Osoblje Odjeljena učestvovalo na 4 stručna, edukativna  i informativna skupa 

 

 1. Uspostavljene nove saradnje sa organizacijama ili pojedincima i unaprijeđene dosadašnje
 • Nastavljena saradnja sa Udruženjem CBC Radost –podrška za materijalno ugrožene porodice korisnika
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Red Chairity iz Austrije  i gospođom Annemarie Kury – podrška u sufinansiranju troškova za  terapeute
 • Odobren i realizovan projekat UNDP-a za 2019 godinu
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Gradom Gradačac
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Centrom za socijalni rad Gradačac
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Centrom za Mentalno zdravlje JU Dom zdravlja Gradačac
 • Uspostavljena saradnja sa Opštinom Modriča
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Centrom za aktivno starenje Gradačac
 • Uspostavljena saradnja sa 7 OŠ na području Grada Gradačac

 

 

 

 


Tabela : Pregled pruženih tretmana u 2019.god.

Mjesec

LT

ST

FT

KT

SI

PP

SR

SRA

PSV

PR

HT

 

Ukupno

 

januar

134

86

282

287

0

66

35

0

26

0

0

 

916

 

februar

255

166

423

356

17

127

41

0

26

7

0

 

1418

 

mart

238

209

432

414

5

87

45

54

70

0

2

 

1556

 

april

237

225

520

460

27

51

55

66

65

10

51

 

1767

 

maj

219

207

435

385

31

114

44

6

61

11

5

 

1518

 

juni

194

166

341

349

16

94

42

1

49

14

60

 

1326

 

juli

227

143

438

446

28

76

27

0

46

17

137

 

1585

 

avgust

157

164

408

408

0

66

28

10

44

3

109

 

1397

 

septembar

202

178

392

370

15

96

33

4

37

0

4

 

1244

 

oktobar

229

196

376

423

49

89

41

7

35

12

7

 

1464

 

novembar

204

186

378

379

20

72

36

0

33

1

4

 

1313

 

decembar

220

185

267

273

198

41

32

13

0

4

1

 

1234

 

Ukupno

2516

2111

4692

4550

406

979

459

161

492

79

380

      16 738

 

 

 
                                 

Legenda

LT

LOGOPEDSKI  TRETMAN

ST

SOMATOPEDSKI TRETMAN

FT

FIZIOTERAPEUTSKI TRETMAN

KT

KREATIVNA TERAPIJA

SI

SOCIJALNA INTERAKCIJA

SR

SAVJETODAVNI RAD

SRA

SPORTSKO-REKREATIVNE AKTIVNOSTI

PSV

PSIHOSOCIJALNE VJEŠTINE

PR

PATRONAŽNI RAD

HT

HIDROTERAPIJA

PP

PSIHOLOŠKA PODRŠKA

 

Evidencija dolazaka korisnika  na tretmane u 2019 .god.

Mjesec 2018

Jan

Feb

Mar

Ap

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

Suma

Broj

547

644

660

727

621

500

487

587

598

705

579

550

7205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela : Pregled pruženih tretmana u Odjeljenju za ranu rehabilitaciju Gradačac  u 2019.god. od marta 2019.g.do decembra 2019.g.

Mjesec

LT

ST

FT

SR

 

Ukupno

 

januar

       

 

 

 

februar

       

 

 

 

mart

86

78

76

49

 

289

 

april

98

106

113

44

 

361

 

maj

114

90

120

41

 

284

 

juni

80

105

117

39

 

341

 

juli

90

119

114

44

 

367

 

avgust

130

111

89

46

 

376

 

septembar

137

131

147

69

 

484

 

oktobar

173

163

129

78

 

543

 

novembar

140

133

112

67

 

452

 

decembar

88

117

91

65

 

361

 

Ukupno

1136

1153

1108

542

 

3939

 

 

 

 

LT

logopedski  tretman

ST

somatopedski tretman

FT

fizioterapeutski tretman

SR

savjetodavni rad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

legenda

 

 

 

 

 

 

 

Evidencija dolazaka korisnika na tretmane u 2019. god.

Mjesec 2019

Jan

Feb

Mar

Ap

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

Suma

Broj

 

 

92

127

121

113

166

140

158

177

155

127

1376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaključak :

 

Centra „Koraci nade.“ Je u toku 2019 god. obilježio značajan jubilej , 25 godina rada.

To nije mali period uzevši u obzir da je jedna nevladina organizacija od ratne 1994.god. pa do 2019 god. uspjela da kontinuirano radi i razvija svoje modele podrške za djecu i mlade sa invaliditeom i njihove roditelje na području Tuzlanskog kantona i izgradi respektabilan imidž u zajednici.

Od prva 2 korisnika preko 2000 djece koja su dobila podršku i današnjih 207 koji koristi iste , od 2 zaposlenih i 18 trenutno zaposlenih u posebno izgrađenom objektu u Tuzli i novootvorenom Odjeljenju za ranu rehabilitaciju u Gradačcu ,svojim  radom i pristupom prema djeci i njihovim roditeljima,  Centar Koraci nade kao prvi dnevni centar u BIH, je jedinstvena organizacija .

Otvaranjem Odjeljenja za ranu rehabilitaciju u Gradačcu Centar je okrunio svoj 25 –godišnji rad i ostvario jedan od svojih dugoročnih ciljeva , širenje modela rada i na druge općine / gradove Tuzlanskog kantona.

 

U ovoj godini smo i dalje zahvaljujući inostranim fondacijama Red Chairty u i Schuler Helfen leben uspjeli da obezbjedimo većinska sredstva za nesmetan rad i unapređenje tehničkih resursa ( popravljanje krova i u narednoj godini uređenje dvorišta).  

 

Realizacijom projekta „Svi za jednog , jedan za sve“ omogućeno je jačanje socijalne inkluzije i podrške djeci Odjeljenja za ranu rehabilitaciju u Gradačcu.

 

Kroz projekat „ Sport i rekreacija za mlade sa invaliditetom „ omogućeno je bavljenje sportom i rekreacijom i učestvovanje na sportskim takmičenjima za mlade sa invaliditetom .

 

Uz podršku Ministarstva za rad i socijalnu politiku obilježili smo dječiju nedelju, a podrška kroz Program materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2019 je odobrena tek u decembru 2019.

 

Dramska grupa djece sa invaliditetom uspješno je prezentovala Centar i Bosnu i Hercegovinu u Makedoniji  na Međunarodnom festivalu „Igre bez maski –teatar bez diskriminacije“ i  član naše grupe je osvojio  nagradu za Najboljeg glumaca.

 

Folklorna grupa je kao jedini predstavnik BIH učestvovala na I Međunarodnom festivalu folkora za djecu sa posebnim potrebama u Skoplju i na dostojanstven način promovisala mogućnosti djece sa invaliditetom i svoju državu.

 

U toku naredne godine pored redovnog sprovođenja programskih aktivnosti  planirano je da se :

 • U saradnji sa Općinom Gradačac , Centrom za socijalni rad Gradačac i Red Charity obezbjedi bolji prostor za rad za Odjeljenje za ranu rehabilitaciju
 • Dvorište prekrije bergo podlogama za igrališta kako bi se djeca lakše kretala i koristila sprave i prostor dvorišta
 • Apliciranjem na pozive na projekte i molbama za donacije pokušat ćemo obezbjediti  dodatna sredstva za dječiju kuhinju, sportsko-rekreativne aktivnosti, aktivnosti socijalne inkluzije, nabavke ortopedskih pomagala , opreme i materijala za rad   

 

Tuzla, januar, 2019. godine                                                     Koordinatorica  Centra

                                                                                           Dipl. defektolog, Jasmina Krivosija

IZ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA 2020

Slika

Ostvareni rezultati u sprovođenju programskih aktivnosti

Nakon sprovođenja  programskih aktivnosti  u periodu januar 2020 - decembar 2020  ostvareni su  pozitivni pomaci u slijedećem:

 1. Psihofizički razvoj i socijalizacija  djece i mladih sa višestrukim smetnjama;
 • provedeno  6434  individualnih tretmana ( somatopedski, logopedski i fizioterapeutski)  koji su pozitivno uticali na razvoj psihofizičkih sposobnosti kod većine korisnika
 • provedeno 637 psiholoških individualnih  tretmana  za korisnike i roditelje   
 • provedeno 2927 grupnih  tretmana za djecu i mlade sa invaliditetom i izrađeno je  1580 kreativnih radova u okviru kreativne grupne  terapije koja je podsticala razvoj emocionalnih i socijalnih kapaciteta korisnika u grupi
 • realizovano 53 edukacijsko- rehabilitacijska tretmana u porodici za  djecu i njihove  porodice sa opština Tuzla, Gračanica, Lukavac, Živinice, Srebrenik i Teočak
 • Korisnici učestvovali u 2 sportska takmičenja gdje su osvojili  7 zlatnih , 6 srebrenih i 8 bronzanih medalja
 1. Uspješna promocija prava i mogućnosti djece sa invaliditetom u zajednici i rada Centra
 • prezentovani kreativni radovi na 1 manifestaciji u Tuzli  
 • 3 medijske objave o Centru na lokalnim RTV stanicana i web portalima
 • realizovano 2 edukativno –kreativne radionice sa djecom iz obdaništa,  osnovnih  i srednjih škola i studentima Filozofskog fakulteta 
 • prezentovan rad centra –predstavnicima HO Most –Bro iz Danske Fondacije Out of Area i učenika škole ROT Tera iz Holandije
 1. Psihosocijalna i materijalna podrška porodicama korisnika
 • u saradnji sa specijalnom bolnicom Medicus iz Srbije izvršen besplatan pregled za 41  djece i mladih sa invaliditetom
 • realizovano 1 predavanje za roditelje  i 9  psiholoških savjetovanja  za roditelje
 • distribuirano 7 ortopedskih pomagala u saradnji sa Most –Bro
 • distribuirana 73 higijensko-prehrambena paketa za porodice u saradnji sa Save the Children i UG prijateljice
 • distribuirano 11 tableta korisnicima za lakše praćenje online nastave u saradnji sa Save the Children
 • distribuirano 25 školskih torbi i pribora u saradnji sa UG Oaza
 1. Informisanje i stručno usavršavanje osoblja
 • Osoblje centra učestvovalo na 5 stručnih, edukativnih i informativnih skupova 
 1. Uspostavljene nove saradnje sa organizacijama ili pojedincima i unaprijeđene dosadašnje
 • Nastavljena saradnja sa Udruženjem CBC Radost –podrška za materijalno ugrožene porodice korisnika – obezbijeđena sredstva za dezinfekciju prostora u saradnji sa CBC Radost
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Tvornicom mašina Travnik – zahvaljujući  finansijskoj podršci zaposlena jedna osoba na mjesto domaćice Centra 
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Red Chairity iz Austrije i gospođom Annemarie Kury – podrška u sufinansiranju troškova za  terapeute – potpisan Ugovor 2020-2022
 • Nastavljena dobra saradnja i podrška od strane Fondacije Shuler Helfen Leben – realizovan projekat za rekonstrukciju krova i uređenje dvorišta
 • Realizovan projekat UNDP-a za 2019 /20.godinu
 • Realizovana 3 projekta  uz podršku Grada Tuzla, Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku i BH Telecoma
 • Realizovan 151 čas vježbi za studente Edukacijsko –rehabilitacijskog fakulteta

Tabela : Pregled pruženih tretmana u 2020.god.

Mjesec

LT

ST

FT

KT

SI

PP

SR

SRA

PSV

PR

HT

 

Ukupno

 

januar

197

162

404

379

32

51

0

40

45

20

0

 

1330

 

februar

215

159

406

377

13

73

0

37

41

7

0

 

1328

 

mart

72

58

126

111

0

8

0

11

0

4

0

 

390

 

april

 0

0

 

0

 

maj

12

12

38

25

0

7

0

0

0

0

0

 

94

 

juni

169

128

402

276

0

70

0

0

0

0

0

 

1045

 

juli

175

126

412

355

16

64

0

0

0

0

0

 

1148

 

avgust

123

95

340

287

1

83

0

0

0

0

0

 

929

 

septembar

180

100

334

315

14

76

0

0

0

0

0

 

1019

 

oktobar

191

152

326

305

16

70

0

25

29

0

0

 

1114

 

novembar

180

109

322

248

20

70

19

0

0

0

0

 

968

 

decembar

189

145

375

249

84

65

10

0

0

22

0

 

1193

 

Ukupno

1703

1246

3485

2927

196

637

29

113

115

53

0

10504

 

 

 
                                 

Legenda

LT

LOGOPEDSKI  TRETMAN

ST

SOMATOPEDSKI TRETMAN

FT

FIZIOTERAPEUTSKI TRETMAN

KT

KREATIVNA TERAPIJA

SI

SOCIJALNA INTERAKCIJA

SR

SAVJETODAVNI RAD

SRA

SPORTSKO-REKREATIVNE AKTIVNOSTI

PSV

PSIHOSOCIJALNE VJEŠTINE

PR

PATRONAŽNI RAD

HT

HIDROTERAPIJA

PP

PSIHOLOŠKA PODRŠKA

 

Evidencija dolazaka korisnika  na tretmane u 2020 .god.

Mjesec 2018

Jan

Feb

Mar

Ap

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

Suma

Broj

560

562

181

0

41

589

511

438

476

488

424

517

4787


Ostvareni rezultati u sprovođenju programskih aktivnosti u Odjeljenju za ranu rehabilitaciju Gradačac – januar 2020-decembar 2020.god.

Nakon sprovođenja  programskih aktivnosti  u periodu januar 2020 - decembar 2020  ostvareni su  pozitivni pomaci u slijedećem:

 1. Psihofizički razvoj i  rana stimulacija i socijalizacija  djece sa višestrukim smetnjama;
 • sprovedeno 2761 individualnih tretmana ( somatopedski, logopedski i fizioterapeutski) 
 • sprovedeno je 602 savjetovanja roditelja za nastavak edukacijskog- rehabilitacijskog tretmana kod kuće za djecu  sa invaliditetom s ciljem  stimulacije   motoričkog-kognitivnog- govornog- perceptivnog -emocionalnog i socijalnog razvoja.

2.Uspješna promocija prava i mogućnosti djece sa invaliditetom u zajednici i rada Odjeljenja  za ranu rehabilitaciju Gradačac :
 • realizovano 5 edukativno –kreativnih radionica sa članicama Centra za aktivno starenje Gradačac u prostorijama Odjeljenja
 • prezentovan rad centra – organizacijama Nur Gradačac , Centar za razvoj inkluzivnih praksi  Srnice, Gradačac,  Adiko banka Gradačac ,članovima  Moto kluba1974   Gradačac i Gračanica, predstavnicima   Grada  Gradačac, predstavnicima JU Dom zdravlja Gradačac, predstavnicima  Opštine Modriča .
 1. Psihosocijalna i materijalna podrška porodicama korisnika
 • distribuirano 4 ortopedska pomagala
 • distribuirano 151 novogodišnji paketići od strane Grada Tuzla,Selo mira Turija, porodica Zrnić, Moto klub Gradačac, Adiko banka Gradačac    
 • distribuirano 4 prehrambena i higijenska paketa
 • distribuirano 20 paketića za školarce
 • distribuirana 2 tableta školskoj djeci za on line nastavu i 1 za rad u Odjeljenju
 • distribuirana polovna odjeća i obuća
 • distribuirano 11 ruksaka za školarce
 1. Informisanje i stručno usavršavanje osoblja
 • Osoblje Odjeljenja učestvovalo na 12  stručnih edukativnih , informativnih i Webinar  skupova   
 1. Uspostavljene nove saradnje sa organizacijama ili pojedincima i unaprijeđene dosadašnje
 • Nastavljena saradnja sa Udruženjem CBC Radost –podrška za materijalno ugrožene porodice korisnika
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Red Chairity iz Austrije  i gospođom Annemarie Kury – podrška u sufinansiranju troškova za  terapeute
 • Realizovan i  završen  projekat UNDP-a za 2019/20 godinu
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Gradom Gradačac
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Centrom za socijalni rad Gradačac
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Centrom za Mentalno zdravlje JU Dom zdravlja Gradačac
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Opštinom Modriča
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Centrom za aktivno starenje Gradačac
 • Nastavljena uspješna saradnja sa 7 OŠ na području Grada Gradačac

Tabela : Pregled pruženih tretmana u Odjeljenju za ranu rehabilitaciju Gradačac od januara  2020.g.do decembra 2020.g.

Mjesec

LT

ST

FT

SR

 

Ukupno

 

januar

142

133

113

68

 

456

 

februar

154

135

148

70

 

507

 

mart

44

44

30

16

 

134

 

april

0

 

0

 

maj

12

12

0

8

 

32

 

juni

82

88

0

31

 

201

 

juli

94

104

0

58

 

256

 

avgust

47

51

0

31

 

129

 

septembar

111

117

16

71

 

315

 

oktobar

98

126

122

74

 

420

 

novembar

123

125

86

82

 

416

 

decembar

126

129

121

93

 

469

 

Ukupno

1033

1064

636

602

 

3335

 

 

 

 

 

 

LT

logopedski  tretman

ST

somatopedski tretman

FT

fizioterapeutski tretman

SR

savjetodavni rad

 

Evidencija dolazaka korisnika na tretmane u 2020. god.

Mjesec 2020

Jan

Feb

Mar

Ap

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

Suma

Broj

147

171

44

0

12

88

103

51

117

137

135

137

1142


Zaključak :

Protekla 2020. godina u svakom pogledu bila je drugačija i izazovnija za organizovanje i realizaciju aktivnosti  Centra za djecu sa višestrukim smetnjama “Koraci nade” u Tuzli i Odjeljenja za ranu rehabilitaciju u Gradačcu.

Planirane aktivnosti u toku ovog izvještajnog perioda nisu mogle biti realizovane u potpunosti zbog proglašenja pandemije Covid 19 virusom u cijelom svijetu i mjera zaštite koje su donesene od strane Kriznog štaba FBIH od kojih je i privremeni prestanak rada škola obdaništa i centara za djecu.

Od kada se u nasoj državi provode mjere zaštite od Corona virusa stalno se mjenjaju i prilagođavaju u skladu sa situacijom odnosno smanjenju ili povećanju broja zaraženih. Sva dešavanja  kao što je izolacija, zatvaranje firmi i  organizacija, kulturnih  i ugostiteljskih objekata , povećanje cijena , otkazi zaposlenima  i drugo stvaraju osjećaj nesigurnosti, uplašenosti, zabrinutosti i zbunjenosti kod svih pa tako i kod naših korisnika, njihovih roditelja i osoblja Centra. Nažalost, ukoliko ovakva situacija potraje, a sve su indicije da hoće, ostavit će posljedice na psihičko zdravlje svih nas. Naša država ni prije pandemije Covid 19 virusom nije imala stabilnost ni ekonomsku ni političku tako da s očekujemo da će se problemi samo gomilati. Visok stepen korupcije i malverzacija sa finansijskim sredstvima u svim nivoima vlasti otežavaju jos više situaciju i stvaraju osjećaj nesigurnosti i nepovjerenja kod svih građana  u  predstavnike vlasti  i odluke koje donose. Politička kriza u našem kantonu je nakon lokalnih izbora sada  još izražajnija (pokušaj smjene Vlade kantona, ministar za rad i socijalnu  politiku uhapšen i smjenjen…)

Neizvjesnost u vezi širenja korona virusa i posljedica koje je on već napravio u ekonomskom i socijalnom životu uveliko će uticati na buduće planove u našem radu. Mi ćemo svoje planove aktivnosti morati stalno prilagođavati novim mjerama Kriznih štabova naše države. Fondovi za podršku nevladinim organizacijama su smanjeni ili stopirani što će otežavati naš rad i pronalaženje sredstava za aktivnosti. I dalje ćemo morati jačati naše veze sa međunarodnim organizacijama i partnerskim organizacijama kao što su Schuler Helfen Leben i Red Charity.

Međutim, Schuler Helfen Leben organizacija sa kojom imamo višegodišnju saradnju u decembru mjesecu nas je obavijestila da zbog smanjenja njigovog fonda uzrokovanog pandemijom Covid 19 virusa neće moći da nastave finansijsku podršku u narednom periodu.

Takođe finansijska podrška  od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku ( 19.500KM)  i Grada Tuzla (4.160 KM) je ove godine kasnila i smanjena je u odnosu na predhodnu godinu. Od strane Općine Gradačac smo dobili odluku o finansijskoj podršci (5.000 KM) rada Odjeljenja za ranu rehabilitaciju ali sredstva nisu uplaćena. 

U kriznim sitacijama kao sto je ova situacija sa Corona virusom  pokazalao se izuzetno važnim imati  tim uposlenika sa izraženim timskim radom. Za našu organizaciju je bio izazov organizovat se u vrijeme izmjenjenih uslova rada i nemogućnosti direktnog rada sa korisnicim ali smo uspjeli da se brzo organizujemo jer smo kao tim  izgradili veoma dobre kolegijalne veze . Tim poznaje svoje jače i slabije strane i svako od nas dao je svoj doprinos u riješavanju problema. Bili smo jedinstveni u odlukama i želji da budemo i dalje jaka podrška za naše korisnike iako smo i sami bili zabrinuti za svoje i zdravlje svojih najbližih. Na radnim sastancima smo analizirali sve moguće prepreke i prednosti u realizaciji aktivnosti, a nakon zajedničkih usvojenih prijedloga donosili odluke.

Nažalost, u narednom period ne možemo očekivati da ćemo moći razvijati programme našeg rada ili proširivati ili uvoditi neke nove aktivnosti. Naša nastojanja bit će usmjerena u očuvanju postojećih aktivnosti sa  što manjim smanjenjima obima i kvaliteta,  istih s ciljem nam je da našim korisnicima pružamo kontinuirane usluge podrške.

Međutim, s obzirom da je naš strateški plan istekao u 2020 .godini potrebno je da se novi uradi i u okviru strateških ciljeva postave naredni koraci koji će biti vodilja u daljem razvoju programskih i drugih aktivnosti ,a samim tim i razvoju organizacije u periodu 2021-2026.god.

U toku naredne godine pored redovnog sprovođenja programskih aktivnosti  planirano je da se :

 • Napraviti strateški plan za period 2021-2026 i definisati dalje pravce u razvoju organizacije
 • U saradnji sa Općinom Gradačac , Centrom za socijalni rad Gradačac i Red Charity obezbjedi bolji prostor za rad za Odjeljenje za ranu rehabilitaciju
 • Apliciranjem na pozive na projekte i molbama za donacije pokušat ćemo obezbjediti   sredstva za dječiju kuhinju, sportsko-rekreativne aktivnosti, aktivnosti socijalne inkluzije, nabavke ortopedskih pomagala , opreme i materijala za rad   

Tuzla, januar, 2021. godine                                                     Koordinatorica  Centra

                                                                                           Dipl. defektolog, Jasmina Krivosija

0 0