+387 35 205 770 | info@koracinade.ba

Projekti

Postojeća nastavno-tehnička sredstva i pomagala, didaktički materijal, namjenski opremljen prostor,  multidisciplinarni tim i dobra saradnja sa roditeljima  omogućavaju praktičan i naučno istraživački rad uz primjenu najnovijih postignuća u ovoj oblasti što je rezultiralo realizacijom različitih projekata kao što su:

 

Naziv projekta

Donator

Projekat dječjeg časopisa “Gnijezdo” – od 06/2000 do 06/2003.god.

British Embassy                  

Projekat „Izgradnja igrališta Centra Koraci nade ( stari objekat )

Finska nezavisna misija - FIDA

Projekat “Podrška programu za osobe sa invaliditetom i roditelja na području Tuzlanskog kantona” – od septembra 1999 – 2002.godine.

Oxfam

Projekat edukacije roditelja korisnika  Centra Koraci nade „Moje dijete je drugačije”

Centar za integraciju osoba sa invaliditetom – CIOO

Projekat „Ljetovanje u Pernu na poluostrvu Pelješac” – 1996. i 1997.  

Cooperazione Italiana, Ambasciata D’Italia

Projekat „Edukacije osoblja i roditelja djece sa posebnim potrebama u Mostaru, Goraždu  i Palama”

Project Hope

Projekat „Maštom i kreativnošću u susret bajramskim, božićnim i novogodišnjim blagdanima”

Centar  za integraciju osoba sa invaliditetom – CIOO

Projekat stručnog usavršavanja osoblja Centra – „Pedijatrijska rehabilitacija“ 

Project Hope

 „Prava osoba sa invaliditetom i nove metode u edukaciji” – 04.2002.-07.2002.

Nansen Dialogue Centre

Projekat „Kreativni atelje za omladinu sa posebnim potrebama“ - od septembra 2002. do avgusta 2004.godine

Fond Otvoreno društvo BiH.

Projekat „Inovativni multidisciplinarni pristup djeci sa teškim i višestrukim invaliditetom kod njihovih kuća“ – od novembra 2003. do aprila 2004.godine.

PIU PELRP Federacije BiH u okviru projekta za tehničku pomoć socijalnom sektoru – Usluge inovativnom fondu

Projekat „Poboljšanje zdravstvene i psihosocijalne zaštite najugroženijih kategorija stanovništva na prostoru Tuzlanskog kantona“ – od  marta 2004 do aprila 2005.godine. 

Partneri  Kantonalnom Crvenom križu finansiran  od strane Evropske unije

Projekat „Dječiji teatar u edukaciji i terapiji“- od decembra 2003. do decembra 2004.godine

Švicarska agencija za razvoj i saradnju pri Švicarskoj ambasadi

Projekat „Kreativno izražavanje djece sa višestrukim smetnjama“ – od septembra 2005. do februara 2006.godine

Fondacija za razvoj zajednica „Mozaik“

 Projekat « Budi mi prijatelj»

Partneri  sa Udruženjem nastavnika TK

Projekt kreativnog izražavanja djece korisnika Centra Koraci nade  «Boje prijateljstva»

Fondacija tuzlanske zajednice, 

Projekat „Kreativna snaga stvaranja”  - od septembra 2006 do septembra 2008. god.

Fondacija Shuler Helfen Leben (SHL)  

·         Projekat „Pomoć osobama sa teškim invaliditetom u siromaštvu u BIH“

 

Partneri  Savezu udruženja za pomoć osobama s mentalnom retardacijom FBIH „Sumero“ 

Projekat  “Edukacija i rehabilitacija djece sa cerebralnom paralizom u obitelji” – 09/2006 do 09/2007.god. 

CIMIC Eufor-a  i Alpha Baunenagment-a.

Projekat zaštite i promocije ljudskih i dječijih prava „Moje dijete je drugačije” – od 05/2007. do 01/2008.god. 

Općina Tuzla

Projekat „Psihosocijalna podrška i edukacija roditelja djece sa smetnjama u razvoju“  - od 09/2007. do 05/2008.god. 

Kanadska Ambasada – Canadian International Development Agency (CIDA)

Projakat: „Izjednačavanje prava djece sa višestrukim smetnjama kroz drama terapiju„ od 1.2008. do 06.2008.

Ministarstvo civilnih poslova BIH

Projekat “Moja porodica i ja“ finansiran od strane - od 09.2008- 11.2008.god.

Ministarstvo civilnih poslova BIH

Projekat: „Edukacija i rehabilitacija djece sa višestrukim smetnjama u porodici”  od 09.2008. – 06.2009.god.

Kanadska Ambasada – Canadian   International Development Agency (CIDA)

Projekat : „Iskustva inkluzije na području  Bosne i Hercegovine„ u partnerstvu sa Međunarodnim udruženjem „ Interaktivne otvorene škole„ i udruženjem „ Inkluzija” iz Brčkog. od 09.2008. do 09.2009.god.

Fond otvoreno društvo BIH

Projekat„ Stvaranje predpostavki zauključivanje pitanja invalidnosti u lokalnu politiku„od 04.2008 do 10.2009.god. u koaliciji sa „USPPIV” , UG  Feniks” UG „ Stećak” UG Oštećena vida, Udruženje distrofičara Tuzla

Share –see

Projekat „Kreativna snaga stvaranja”  - od septembra 2008 do decembra 2009. god.

 Fondacija Shuler Helfen Leben (SHL)  

Projekat: „Snaga različitosti“ - od 08.2009. do 12.2009.god

Općina Tuzla

Projekat „To su moja prava„ - Od 08.2009. do 12.2009.god. 

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Projekat „Za zdravlje mog djeteta“ – od 11.2008.god do 02.2009.god

Ministarstvo zdravstva TK

Projekat “Edukacijsko rehabilitacijski tretman djece i mladi sa višestrukim smetnjama u porodici“ – januar 2010.god

Ministarstvo zdravstva TK

Projekat „Kreativnost bez granica„ - od januara 2010 do decembra 2010.godine

Fondacija Shuler Helfen Leben (SHL) 

Projekat "Uređenje dječijeg igrališta  Centra „Koraci nade”- Septembar 2010.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Projekat „ Podrška opremanju Centra za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade“ - Juli 2010-septembar 2010.

Federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke

Projekat “Edukacijsko rehabilitacijski tretman u porodici“ – od septembra do novembra 2010.god.

Federalno Ministarstvo  pravde

Projekat: Snaga različitosti II “ - od 09.2010. do 12.2010.god.

Općina Tuzla

·         Projekat „ Promocija mogućnosti mladi sa invaliditetom“ od novembra 2011.-avgusta 2012.

Co-operating Netherlands Foundation  for Central and Eastern Europe(CNF-CEE)

Projekat „Savjetodavni rad sa roditeljima djece sa invaliditetom“ od novembra –decembra 2011.

OpćinaTuzla

Projekat  „Kreativnost bez granica III” - Januar 2012 do decebar 2012.god

Fondacija Shuler Helfen Leben (SHL)

·         Projekat  „Ovo je naš grad II“- mart – maj 2012.

UNDP

Projekat „Promocija mogućnosti mladih sa invaliditetom II“ - Septembar 2012.-juni 2013

Co-operating Netherlands Foundation  for Central and Eastern Europe(CNF-CEE)

·         Projekat "Edukacija i rehabilitacija djece  sa višestrukim smetnjama po socijalnom modelu" - Januar 2012.-decembar 2012.

Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i povratak TK

·         Projekat "Podizanje kvalitte života djece sa invaliditetom" - Juni 2012. -oktobar 2012. 

Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i povratak TK

·         Projekat "Tehnološki napredak - ugodan život" - Novembar 2012. - decembar 2012. 

BH Telecoma

·         Projekat "Podrška realizaciji programskih aktivnosti Centra Koraci nade" - oktobar 2012. - mart 2013.

d.o.o. Konzum

·         Projekat  „Kreativnost bez granica IV” - januar 2013 do decembar 2013.god.

·         Fondacija Shuler Helfen Leben (SHL)

 

·         Projekat "Smanjenje socijalne izolacije djece sa invaliditetom" Juni 2013. - juli 2013.

Raiffeisen bank Sarajevo

·         Projekat "Edukacija i rehabilitacija djece  sa višestrukim smetnjama po socijalnom modelu" Januar 2013.-decembar 2013. 

Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i povratak TK

·         Projekat "Sport i rekreacija za djecu i mlade sa invaliditetom" Septembar 2013. - januar 2014.

Raiffeisen bank Sarajevo

·         Projekat "Informatička edukacija u službi jačanja socijalne inkluzije mladih sa invaliditetom" Februar - maj 2014.

BH Telecoma

·         Projekat „Savjetodavni rad sa roditeljima djece sa invaliditetom III“ Januar - mart 2014.

Općina Tuzla

·         Projekat „Kreativnost bez granica V” Januar- decembar 2014. 

Shuler Helfen Leben (SHL)

·         Projekat "Podizanje kvalitte života djece sa invaliditetom" Januar - juni 2014. 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK

·         Projekat "Jedan dan u mojim invalidskim kolicima" Avgust 2014. - juli 2015. 

Norveška ambasada

·         Projekat "Perceptivna i motorička stimulacija djece sa invaliditetom" Oktobar - novembar 2014.

Raiffeisen banka

·         Projekat "Edukacija i rehabilitacija djece  sa višestrukim smetnjama po socijalnom modelu" Januar - decembar 2014.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK

·         Projekat "Sport i rekreacija za djecu i mlade sa invaliditetom" Oktobar2014.-februar 2015.

BH Telecom

·         Projekat "Edukacija o važnosti rane intervencije kod djece sa invaliditetom" Januar - juni 2015.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

·         Projekat „Kreativnost bez granica VIII” Januar - decembar 2016.

·         Fondacije Shuler Helfen Leben (SHL)

 

·         Projekat „Podizanje kvalitete života djece i mladih sa invaliditetom  kroz savladavanje aktivnosti svakodnevnog života'' Septembar - decembar 2016.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

„Psihomotorna stimulacija rasta i razvoja djece sa invaliditetom mlađe hronološke dobi“ 01/2016.-12/2016.

 Ministarstvo za rad i socijalnu politiku TK
 Edukacijsko-rehabilitacijski tretmani za djecu i mlade sa višestrukim smetnjama 01/2016.-12/2016.  Red Charity
 "Dnevni Centar "Koraci nade" za djecu i mlade sa posebnim potrebama-programske aktivnosti" 01/2017.-12/2017.  Njemačka fondacija Shuler Helfen Leben (SHL)
 Edukacijsko-rehabilitacijski tretmani za djecu i mlade sa višestrukim smetnjama 01/2017.-12/2017.  Red Charity
„Svi smo mi isti, a drugačiji “- dječija nedjelja 09/2017-12/2017 Ministarstvo za rad i socijalnu politiku TK
„Voda kao terapija za djecu i mlade sa
 invaliditetom „ 08/2017-10/2017
Općina Tuzla
"Sport i rekreacija za djecu i mlade sa invaliditetom" 11/2017-02/2018 JP BH Pošta doo
"Multidisciplinarna podrška djeci sa višestrukim smetnjama sa područja TK 01/2017-12/2017 Ministarstvo za rad i socijalnu politiku TK
"Dnevni Centar "Koraci nade" za djecu i mlade sa posebnim potrebama-programske aktivnosti" 01/2018.-12/2018. Njemačka fondacija Shuler Helfen Leben (SHL)
"Edukacijsko-rehabilitacijski tretmani za djecu i mlade sa višestrukim smetnjama" 01/2018.-12/2018 Red Charity
"Jačanje socijalne uključenosti djece i mladih sa invaliditetom" 01/2018.-12/2018 UNDP
"Edukacija i rehabilitacija djece sa višestrukim smetnjama po socijalnom modelu" 09/2018-12/2018  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
„Svi smo mi isti, a drugačiji II“ - djdečija nedjelja 09/2018. - 11/2018. Ministarstvo za rad i socijalnu politiku TK
"Obojimo svijet bojama tolerancije"  09/2018.-12/2018. Općina Tuzla
"Dnevni Centar "Koraci nade" za djecu i mlade sa posebnim potrebama-programske aktivnosti" 01/2019.-12/2019. Njemačka fondacija Shuler Helfen Leben (SHL)
„Pleši sa mnom“ - dječija nedjelja 07/2019-10/2019 Ministarstvo za rad i socijalnu politiku TK
"Edukacijsko-rehabilitacijski tretmani za djecu i mlade sa višestrukim smetnjama" 01/2019.-12/2019 Red Chairity
"Svi za jednog, jedan za sve" 08/2019 - 03/2020 UNDP
„Nabavka opreme za informatičku edukaciju djece i mladih sa invaliditetom “ 04/2019-07/2019. BH Telecom
"Poboljšanje uvjeta rada Centra koraci nade" 
08/2019. - 03/2020.
SHL i Schmitz stiftungen
„Multidisciplinarna podrška djeci i mladima sa višestrukim smetnjama sa područja TK“  10/2019.-12/2019 Ministarstvo za rad i socijalnu politiku TK
„Sport i rekreacija za mlade sa invaliditetom“  10/2019.-12/2019 Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
"Dnevni Centar "Koraci nade" za djecu i mlade sa posebnim potrebama-programske aktivnosti"  01/2020.-12/2020. Njemačka fondacija Shuler Helfen Leben (SHL)
"Edukacijsko-rehabilitacijski tretmani za djecu i mlade sa višestrukim smetnjama" 01/2020.-12/2022 Red Chairity
„Multidisciplinarna podrška djeci i mladima sa višestrukim smetnjama sa područja TK“  07/2020.-12/2020 Ministarstvo za rad i socijalnu politiku TK
„Tjelesne aktivnosti u službi dječijeg razvoja “ - dječija nedjelja 07/2020-10/2020 Ministarstvo za rad i socijalnu politiku TK
„Podizanje kvalitete života djece i mladih sa invaliditetom kroz savladavanje aktivnosti svakodnevnog života 12/2020-12/2020 Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
"Sadimo i rastimo zajedno" 09/2020.-12/2020. Grad Tuzla
"Psihomotorna stimulacija rasta i razvoja djece sa invaliditetom mlađe hronološke dobi" 09/2020.-12/2020. Grad Gradačac
„Terapija plesom za djecu i mlade sa invaliditetom “  09/2020-02/2021. BH Telecom
"Dnevni Centar "Koraci nade" za djecu i mlade sa posebnim potrebama-programske aktivnosti" 05/2021.-04/2022. Njemačka fondacija Shuler Helfen Leben (SHL)
"Edukacijsko-rehabilitacijski tretmani za djecu i mlade sa višestrukim smetnjama" 01/2021.-12/2021 Red Chairity
"Edukacjsko-rehabilitacijska podrška djeci sa invaliditetom za uključivanje u školsku/socijalnu sredinu" 01/2021.-12/2021 Ministarstvo za rad i socijalnu politiku TK
Obilježavanje svjetskog dana CP "Probaj biti kao ja" 09/2021-10/2021 Ministarstvo za rad i socijalnu politiku TK
"Sadimo i rastimo zajedno II" 08/2021.-12/2021. Grad Tuzla
"Moje dijete je drugačije" 09/2021-12/2021 Grad Gradačac
"Creative forms of therapy for children and adolescents with severe multiple disabilities in Bosnia and Herzegovina" 05/2022.-04/2024. Schüler Helfen Leben (SHL) i Aktion Mensch 
"Edukacijsko-rehabilitacijski tretmani za djecu i mlade sa višestrukim smetnjama" 01/2022.-12/2022. Red Chairity
„Grant za neprofitne organizacije - podrška radu udruženjima“ 01/2022.-12/2022. Grad Tuzla
"Psihosocijalna podrška porodicama djece sa invaliditetom " 05/2022.-12/2022. Ministarstvo za rad i socijalnu politiku TK
"Ljekovita radionica" 08/2022.-12/2022. Grad Tuzla
„Budi dio nas “ - dječija nedjelja   
09/2022-10/2022
Ministarstvo za rad i socijalnu politiku TK
„Socijalna interakcija u službi bolje socijalne uključenosti djece i mladih sa invaliditetom"09/2022-12/2022
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
"Edukacijsko-rehabilitacijski tretmani za djecu i mlade sa višestrukim smetnjama" 01/2023-12/2023 Red Chairity
„Grant za neprofitne organizacije - podrška radu udruženjima“ 01/2023-12/2023 Grad Tuzla
„Kreativci u akciji„ 07/2023-12/2023 Grad Tuzla
„Pruži mi podršku i ja ću uspjeti“ 09/2023-10/2023 Grad Gradačac
„Psihomotorna stimulacija rasta i razvoja djece sa invaliditetom“ 08/2023-11/2023 Grad Gradačac
Podrška programskim aktivnostima Centra "Koraci nade"  01/2023-12/2023 Općina Kladanj
Podrška roditeljima djece sa invaliditetom kroz savjetodavni rad 02/2023.-05/2023. BH Telecom
0 0