+387 35 205 707 | koracinade@hotmail.com

Osoblje

Slika
Jasmina Krivošija
Koordinator Centra
Slika
Mirela Korlatović
edukator, rehabilitator
Slika
Šefika Maketić
somatoped
Slika
Mirza Čaušević
fizioterapeut
Slika
Asmira Mujanović
somatoped
Slika
Jasminka Jahić
administrativno, finansijski službenik
Slika
Selma Peštalić
Program menadžer
Slika
Lejla Hodžić
logoped
Slika
Svjetlana Došić
psiholog
Slika
Senad Borić
fizioterapeut
Slika
Vanja Ćudić
logoped
Slika
Suad Ćudić
vozač i domar
Slika
Edina Bradarić
logoped
Slika
Lejla Šaković
edukator-rehabilitator
Slika
Azra Begtašagić
fizioterapeut
Slika
Eldina Salkanović
fizioterapeut
Slika
Elmina Golać
fizioterapeut
Slika
Maja Hamzić
spremačica
0 0