+387 35 205 707 | koracinade@hotmail.com
Slika
Zahvaljujući podršci BH Telecoma, u periodu septembar 2020.-februar 2021. realizovan je projekat “Terapija plesom i pokretom u Centru “Koraci nade”. Projekat se sprovodio sa korisnicima različite hronološ...

Praznici u Centru

08.01.2021
Slika
Decembar u našem Centru tradicionalno provodimo sa našim dragim prijateljima iz osnovnih i srednjih škola, sa našim dragim penzionerkama i gradonačelnikom Jasminom Imamovićem, sa folklornim ansamblom „Pano...
Slika
Projekat „Podizanje kvalitete života djece i mladih sa invaliditetom kroz savladavanje aktivnosti svakodnevnog života i  aktivnosti socijalne interakcije“ proveden je u periodu septembar–decembar 2020.god...
Slika
Projekat “Sadimo i rastimo zajedno “ realizovan je uz podršku Grada Tuzla u u periodu septembar–decembar 2020. Prvobitno je bio planiran da bude realizovan u periodu april-juli 2020.god. ali zbog situac...
Slika
Centar “Koraci nade” prijavio je našu bivšu korisnicu  Fatmu Bulić kao kandidata za Priznanje “Ravnopravno-različiti” za Liderku sa invaliditetom se dodjeljuje osobama sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini ...
  Misija
Centar za djecu sa višestrukim smetnjama "Koraci nade" pruža djeci i roditeljima multidisciplinarne usluge edukacije, rehabilitacije i savjetovanja, kroz usklađeni timski rad.
 Vizija
Sistematskim razvijanjem savremenih modela servisa za djecu sa višestrukim smetnjama obezbijediti prepoznatljivost centra, kao ustanove, značajne za javni sektor i time osigurati trajnu održivost.
0 0