+387 35 205 707 | koracinade@hotmail.com
Slika
U gradskoj upravi Grada Tuzle, 21. 4. 2022. godine, upriličen je prijem za predstavnike neprofitnih organizacija čije članstvo čine osobe sa invaliditetom, te roditelji djece koja boluju od teških ili ...
Slika
Centar „Koraci nade“ dobio je značajan certifikat za rad i razvoj  naše organizacije i sa ponosom možemo reći da smo Inspiracija drugima. Centar „Koraci nade“ uspješno je okončao proces procjene organizacijski...
Slika
U Sportsko rekreacionom centru Tešanj, 25. marta, održane su igre za djecu i odrasle s posebnim potrebama "Sportom do jednakosti" u kojima su učestvovali i korisnici Centra "Koraci nade". Veliku za...
Slika
Stručni tim Centra za djecu sa višestrukim smetnjama “Koraci nade” Tuzla, Odjeljenja za ranu rehabilitaciju Gradačac, realizirao je dvije edukativne radionice na teme “Mentalno zdravlje osoba treće životne d...
Slika
Projekat „Moje dijete je drugačije” realizovan je  u Odjeljenju za ranu rehabilitaciju u Gradačcu uz podršku Grada Gradačac. Projektom su realizovane sktivnosti  savjetodavnog rada sa  roditeljima  uz praktičn...
  Misija
Centar za djecu sa višestrukim smetnjama "Koraci nade" pruža djeci i roditeljima multidisciplinarne usluge edukacije, rehabilitacije i savjetovanja, kroz usklađeni timski rad.
 Vizija
Sistematskim razvijanjem savremenih modela servisa za djecu sa višestrukim smetnjama obezbijediti prepoznatljivost centra, kao ustanove, značajne za javni sektor i time osigurati trajnu održivost.
0 0