+387 35 205 770 | info@koracinade.ba

Budite dio naše podrške i dajte nam snagu da koračamo dalje

Slika
Centar “Koraci nade” uspješno je realizovao projekat “Kreativci u akciji” uz podršku Grada Tuzla u okviru Javnog za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu za podršku projekata n...
Slika
Centar “Koraci nade” Odjeljenje u Gradačcu realizovalo je projekat „Psihomotorna stimulacija rasta i razvoja djece sa invaliditetom“ uz podršku Grada Gradačac. Pravovremena  podrška za djecu sa različitim s...
Slika
Veoma važan pomak u saradnji sa gradskom upravom Grada Tuzla i značajan korak za dalji rad i opstanak Centra za djecu sa višestrukim smetnjama “Koraci nade” je odluka Gradskog vijeća da se u proračun Grada Tu...
Slika
Centar “Koraci nade” Odjeljenje u Gradačcu realizovalo je projekat „Pruži mi podršku i ja ću uspjeti“ uz podršku Grada Gradačac. U okviru projekta realizovane su edukativno-kreativne radionice sa korisnicima O...
Slika
Centar “Koraci nade" je u 2023 godini putem Javnog poziva za dodjela sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu sa pozicije ”Grant za neprofitne organizacije - podrška radu udruženjima"  dobio podršu ...
  Misija
Centar za djecu sa višestrukim smetnjama "Koraci nade" pruža djeci i roditeljima multidisciplinarne usluge edukacije, rehabilitacije i savjetovanja, kroz usklađeni timski rad.
 Vizija
Sistematskim razvijanjem savremenih modela servisa za djecu sa višestrukim smetnjama obezbijediti prepoznatljivost centra, kao ustanove, značajne za javni sektor i time osigurati trajnu održivost.
0 0