+387 35 205 707 | info@koracinade.ba
Slika
U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica 12.05.2023. godine održana je IX Smotra dramskog stvaralaštva za osobe sa teškoćama u razvoju, u okviru 26. međunarodne kulturne manifestacije "Zeničko prolje...

Naš Niho

24.02.2023
Slika
Još jedan lijep primjer naših korisnika koji su pronašli svoj put, danas žive život punim plućima, a svoje Korake nade nikada nisu zaboravili. Nihad Sarajlić je za blog Re set dao interviju u kojem se na ...
Slika
Centar za djecu sa višestrukim smetnjama “Koraci nade” imao je priliku da posjeti Institut za razvoj mladih “Kult”, u okviru  programa jačanja organizacijskih kapaciteta. Institut za razvoj mladih KULT razvi...
Slika
Projekat: „Socijalna interakcija u službi bolje socijalne uključenosti djece i mladih sa invaliditetom” realizovan je u periodu od septembra do decembra 2022.godine, uz finansisjku podršku Federalnog minist...
Slika
Centar “Koraci nade” u period od augusta do decembra 2022 godine realizovao je projekat “Ljekovita radionica”. Projekat je podržan od strane Grada Tuzla kroz  Javni poziv  za dodjelu finansijskih sredstava ...
  Misija
Centar za djecu sa višestrukim smetnjama "Koraci nade" pruža djeci i roditeljima multidisciplinarne usluge edukacije, rehabilitacije i savjetovanja, kroz usklađeni timski rad.
 Vizija
Sistematskim razvijanjem savremenih modela servisa za djecu sa višestrukim smetnjama obezbijediti prepoznatljivost centra, kao ustanove, značajne za javni sektor i time osigurati trajnu održivost.
0 0