+387 35 205 707 | info@koracinade.ba

BUDI DIO NAS

Postanite sponzor/donator i podržite rad Udruženja „Koraci nade“

07.07.2023
Slika
Budi dio nas Postanite sponzor/donator i podržite rad Udruženja „Koraci nade“ Centar za djecu sa višestrukim smetnjama “Koraci nade” pruža usluge za 183 korisnika, različitih vrsta i kategorija ometenosti u...
Slika
Centar Koraci nade je 07.06.2023. godine okončao proces recertifikacije od strane Instituta za razvoj mladih Kult. Na osnovu dostavljenih informacija i dokumenata dobili smo POKi index 2,86, od ...
Slika
Zahvaljujući donaciji BH, Centar „Koraci nade” realizovao je projekat „Podrška roditeljima djece sa invaliditetom kroz savjetodavni rad“ u periodu februar-maj 2023. U okviru projekta  realizovane su aktivnosti...
Slika
U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica 12.05.2023. godine održana je IX Smotra dramskog stvaralaštva za osobe sa teškoćama u razvoju, u okviru 26. međunarodne kulturne manifestacije "Zeničko prolje...

Naš Niho

24.02.2023
Slika
Još jedan lijep primjer naših korisnika koji su pronašli svoj put, danas žive život punim plućima, a svoje Korake nade nikada nisu zaboravili. Nihad Sarajlić je za blog Re set dao interviju u kojem se na ...
  Misija
Centar za djecu sa višestrukim smetnjama "Koraci nade" pruža djeci i roditeljima multidisciplinarne usluge edukacije, rehabilitacije i savjetovanja, kroz usklađeni timski rad.
 Vizija
Sistematskim razvijanjem savremenih modela servisa za djecu sa višestrukim smetnjama obezbijediti prepoznatljivost centra, kao ustanove, značajne za javni sektor i time osigurati trajnu održivost.
0 0