+387 35 205 707 | info@koracinade.ba
Slika
Projekat: „Socijalna interakcija u službi bolje socijalne uključenosti djece i mladih sa invaliditetom” realizovan je u periodu od septembra do decembra 2022.godine, uz finansisjku podršku Federalnog minist...
Slika
Centar “Koraci nade” u period od augusta do decembra 2022 godine realizovao je projekat “Ljekovita radionica”. Projekat je podržan od strane Grada Tuzla kroz  Javni poziv  za dodjelu finansijskih sredstava ...
Slika
Projekat „Psihosocijalna podrška porodicama djece sa invaliditetom“ realizovan je zahvaljujući podršci Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK.Projektom je realizovan  savjetodavni  rada sa ...
Slika
Centru “Koraci nade” pripala  je izuzetna čast biti gost na Godišnjem koncertu Folklornog ansambla Panonija iz Tuzle, povodom obilježavanja 26 godina njihovog vrijednog rada. Naša folklorna sekcija aktivno ...

“Budi dio nas”

10.10.2022
Slika
Realizacijom projekta “Budi dio nas” obilježili smo Dječiju nedjelju i 6. oktobar Svjetski dan cerebralne paralize uz podršku Ministarstva za rad i socijalnu politiku TK i JP BH Pošta doo Sarajevo. Šetnjom...
  Misija
Centar za djecu sa višestrukim smetnjama "Koraci nade" pruža djeci i roditeljima multidisciplinarne usluge edukacije, rehabilitacije i savjetovanja, kroz usklađeni timski rad.
 Vizija
Sistematskim razvijanjem savremenih modela servisa za djecu sa višestrukim smetnjama obezbijediti prepoznatljivost centra, kao ustanove, značajne za javni sektor i time osigurati trajnu održivost.
0 0