+387 35 205 707 | koracinade@hotmail.com
Slika
Centar „Koraci nade“  obilježio je  6. oktobar Svjetski dan cerebralne paralize uz podršku Vlade TK i Ministarstva za rad i socijalnu politiku TK. Cilj manifestacije je podizanje svijesti javnosti o pravima...
Slika
Peti međunarodni inkluzivni festival dječijeg stvaralaštva Art zona za sve – Zaječar 2021, nažalost zbog epidemije Covid 19 ove godine održan je online od 4.-8.09.2021. na youtube kanalu i facebook stranic...
Slika
Zahvaljujući podršci BH Telecoma, u periodu septembar 2020.-februar 2021. realizovan je projekat “Terapija plesom i pokretom u Centru “Koraci nade”. Projekat se sprovodio sa korisnicima različite hronološ...

Praznici u Centru

08.01.2021
Slika
Decembar u našem Centru tradicionalno provodimo sa našim dragim prijateljima iz osnovnih i srednjih škola, sa našim dragim penzionerkama i gradonačelnikom Jasminom Imamovićem, sa folklornim ansamblom „Pano...
Slika
Projekat „Podizanje kvalitete života djece i mladih sa invaliditetom kroz savladavanje aktivnosti svakodnevnog života i  aktivnosti socijalne interakcije“ proveden je u periodu septembar–decembar 2020.god...
  Misija
Centar za djecu sa višestrukim smetnjama "Koraci nade" pruža djeci i roditeljima multidisciplinarne usluge edukacije, rehabilitacije i savjetovanja, kroz usklađeni timski rad.
 Vizija
Sistematskim razvijanjem savremenih modela servisa za djecu sa višestrukim smetnjama obezbijediti prepoznatljivost centra, kao ustanove, značajne za javni sektor i time osigurati trajnu održivost.
0 0