+387 35 205 707 | koracinade@hotmail.com

O centru

Slika

Centar za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade“ Tuzla počeo je sa radom 1994. godine kao Projekat Britanske nevladine organizacije OXFAM kao  jedan od prvih dnevnih centara u BIH koji je danas jedan od svijetlih primjera servisa podrške djeci i mladima sa invaliditetom.

Od 1997. godine do 2005. godine djelovao je kao jedan od projekata Informativnog centra za osobe sa invaliditetom „Lotos“, a danas Centar „Koraci nade“ djeluje kao Udruženje građana čije dio aktivnosti  (10%) finansijski podupire Ministarstvo za socijalnu politiku i rad, a ostala sredstva  Centar nastoji obezbijediti putem različitih projekata i donacija.

Svojim radom Centar obuhvata 172 korisnika, hronološke dobi od 0-28. godina svih stepena i kategorija ometenost,i sa cijelog Tuzlanskog kantona.

 

Centar raspolaže  adekvatnim prostorom i potrebnom opremom za rad, kao i kombi vozilo  za potrebe prevoza korisnika.

 

Postojeća nastavno-tehnička sredstva i pomagala, didaktički materijal, namjenski izgrađen i opremljen prostor, multidisciplinaran tim i dobra saradnja sa roditeljima omogućavaju praktičan i naučno-istraživački rad uz primjenu najnovijih postignuća u ovoj oblasti.

 

Centar je nastavno-naučna baza Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Tuzla, u kojem se za studente svih smijerova i godina studija održavaju praktične vježbe i teoretska predavanja.

Centar je dobitnik specijalne nagrade Erste fondacije za socijalnu integraciju u 2008.god i priznanja Altruist 1992-2009 za najuspješniji kolektiv.

Dugogodišnje iskustvo , profesionalna i moralna dužnost nas obavezuju da gledamo naprijed i tražimo moguća rješenja problematike u edukaciji i rehabilitaciji djece i mladih sa invaliditetom  i radimo na podizanju kvalitete života ove populacije i njihovih porodica.

 

Izgradnja novog objekta

 

2010.god. Centar “Koraci nade” nakon 16 godina uspješnog rada dobio je priliku da poboljša uslove svog rada i omogući nesmetan  dolazak  na edukacijsko-rehabilitacijski  tretman djeci i mladima sa invaliditetom sa cijelog Tuzlanskog kantona.

Riješavanje problema neadekvatnog  i nepristupačnog prostora  činio se nemogućim sve dok naša velika humanistica Annemarei Kury nije uspjela da animira Raifaisen banku Austrije da   se  uključi i ponudi  svoju finansijsku  podršku za realizaciju projekta izgradnje novog objekta.

Projekat je završen izgradnjom jednog savremenog reprezentativnog objekta koji je jedinstven u regionu.

Nov, pristupačan , adekvatan objekat za rad  pružio nam je mogućnost da kontinuirano pružamo usluge našim korisnicima kao i da uvedemo nove metode u radu kao što je hidroterapija i senzorna terapija.

Veći objekat omogućio je bolju organizaciju programskih  aktivnosti i uključivanje novih korisnika s obzirom da je nakon izgradnje objekta porastao interes i javio se veći broj novih korisnika.

Blizina glavne sobraćajnice  i ravan teren na kome se objekat nalazi olakšao je roditeljima dolazak u Centar zbog čega više naš rad neće biti uslovljen vremenskim prilikama.

Centar je uvijek bio otvoren za suradnju sa lokalnom zajednicom, a prelaskom u nove prostorije nudi nam se mogućnost da organizujemo,  radionice, edukacije, promocije, izložbe  i dr. aktivnosti   sa djecom iz obdaništa, škola i drugih organizacija s ciljem promovisanja prava i mogućnosti djece i mladi sa invaliditeom

 Zemljište za izgradnju Centra je obezbjedila Općina Tuzla sa infrastrukturnim priključcima , a sredstva za izgradnju objekta obezbjeđena su od strane glavnog donatora  Raiffasen fondacije i drugih donatora . Implementator projekta bila je HO Hilfswerk Austrija.

Svečano otvaranje i primopredaja ključeva novog objekta organizovano  je  26.07.2010. uz veliki broj zvanica predstavnika vlasti, donatora, djece, roditelja, suradnika i prijatelja Centra „Koraci nade“  uz medijsku pratnju mnogobrojnijh medijskih kuća.

0 0