+387 35 205 707 | koracinade@hotmail.com

Iz godišnjeg izvještaja 2012

Ostvareni rezultati u sprovođenju programskih aktivnosti

Nakon sprovođenja  programskih aktivnosti  nakon godinu dana ostvareni su  pozitivni pomaci u slijedećem:

 1. Psihofizički razvoj i socijalizacija  djece i mladih sa višestrukim smetnjama;
 • Provedeno 4759 individualnih tretmana ( somatopedski, logopedski i fizioterapeutski)  
 • provedeno 720 sati grupnog  tretmana za djecu i mlade sa invaliditetom i izrađen je  1621 kreativni rad u okviru kreativne grupne  terapije
 • sprovedeno je 640  tretmana senzorne terapije za djecu i   mlade sa invaliditetom
 • 6 korisnika uspješno pripremljeno i   upisano u redove osnovne škole
 • 55 djece uspješno završilo  razrede osnovne redovne škole, 6 specijalne osnovne škole i 3 srednje redovne škole
 • realizovano 103 edukacijsko- rehabilitacijskih tretmana u porodici za  djecu i njihove  porodice sa opština Tuzla, Gračanica, Lukavac, Živinice,Kalesija i Srebrenik.
 • 15 djece učestvovalo na 3 sportska takmičenja i osvojilo 8 zlatnih, 13 srebrenih i 9 bronzanih medalja
 1. Uspješna promocija prava i mogućnosti djece sa invaliditetom u zajednici
 • prezentovani kreativni radovi na 7 izložbi, 4 u Tuzli, 1 u Gračanici 1 u Sarajevu i 1 u Zenici,
 • promocija rada Centra na stranici i facebook profilu Centra „ Koraci nade“
 • promocija rada Centra na lokalnim RTV stanicana i web portalima
 • distribuirano 2200 brošura koje govore o radu i projektima centra
 • realizovano 6 edukativno –kreativnih radionica sa djecom iz osnovnih škola i 9 sa učenicima srednjih škola
 • prezentovane mogućnosti osoba sa invaliditetom u 13 srednjih škola sa Tuzlanskog fakulteta te studentima sa Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta i studentima i profesorima IV godine   Odsjek za socijalnu pedagogiju sa Islamskog pedagoškog fakulteta iz Zenice

 

 1. Psihosocijalna i materijalna podrška porodicama korisnika
 • posredstvom centra 14 socijalno ugroženih porodica dobilo materijalnu pomoć od stranih donatora
 • posredstvom Centra uručena 4 korištena  kompjutera za 4 korisnika
 • distriburana rabljena  odjeća i obuća kao i školski pribor za korisnike
 • u saradnji sa specijalnm bolnicom Medicus iz Srbije  izvršen besplatan pregled za 91 djece i mladi
 • distribuirana 1 kolica, 1 hodalica i 2 anatomske stolice
 • distribuirani novogodišnji paketići od strane Općine Tuzla i fudbalera Elvira Rahimića
 1. Informisanje i stručno usavršavanje osoblja
 • Osoblje centra učestvovalo na 11 stručnih i informativnih skupova
 • Naučni radovi –urađena 3 naučno-istraživačka rada

 

 

Tuzla, februar,  2013. godine                                                     Koordinatorica  Centra

                                                                                           Dipl. defektolog, Jasmina Krivošija

 

Iz godišnjeg izvještaja 2013

Ostvareni rezultati u sprovođenju programskih aktivnosti

Nakon sprovođenja  programskih aktivnosti  nakon godinu dana ostvareni su  pozitivni pomaci u slijedećem:

 1. Psihofizički razvoj i socijalizacija  djece i mladih sa višestrukim smetnjama;
 • Provedeno 4991 individualnih tretmana ( somatopedski, logopedski i fizioterapeutski)  koji su pozitivno uticali na razvoj psihofizičkih sposobnosti kod većine korisnika
 • provedeno 1234 grupnog  tretmana za djecu i mlade sa invaliditetom i izrađen je  1621 kreativni rad u okviru kreativne grupne  terapije koja je podsticala razvoj emociojalnih i socijalnih kapaciteta korisnika u grupi
 • sprovedeno je 640  tretmana senzorne terapije za djecu i mlade sa invaliditetom s ciljem relaksacije i stimulacije i razvoja  svih čula
 • realizovano 151 edukacijsko- rehabilitacijskih tretmana u porodici za  djecu i njihove  porodice sa opština Tuzla, Gračanica, Lukavac, Živinice,Kalesija i Srebrenik.
 • 18 djece učestvovalo na 3 sportska takmičenja i osvojilo 23 medalje od toga 5 zlatnih, 8 srebrenih i 10 bronzanih medalja
 1. Uspješna promocija prava i mogućnosti djece sa invaliditetom u zajednici i rada Centra
 • prezentovani kreativni radovi na 4 izložbe, 3 u Tuzli, 1 u Gračanici
 • promocija rada Centra na stranici i facebook profilu Centra „ Koraci nade“
 • 6 promocija rada Centra na lokalnim RTV stanicana i web portalima i 1 na austrijskoj televiziji ORF 2
 • distribuirano 1000 brošura koje govore o radu i projektima centra
 • realizovano 3 edukativno –kreativnih radionica sa djecom iz osnovnih škola i 2 sa učenicima srednjih škola
 • prezentovane mogućnosti osoba sa invaliditetom u 6 srednjih škola sa Tuzlanskog fakulteta te studentima sa Filozofskog fakulteta –Razredna nastava, osoblju Dnevnog centra –Pljevlja Crna Gora i volonterima iz Fondacije Schuler helfen Leben iz Njemačke
 1. Psihosocijalna i materijalna podrška porodicama korisnika
 • posredstvom Centra 21 socijalno ugroženih porodica dobilo materijalnu pomoć od stranih donatora
 • posredstvom Centra uručen 1 korišten  kompjuter za 1 korisnika
 • distriburana rabljena  odjeća i obuća kao i školski pribor za korisnike
 • u saradnji sa specijalnom bolnicom Medicus iz Srbije  izvršen besplatan pregled za 163 djece i mladih sa invaliditetom
 • distribuirano 11 kolica, 2 hodalice i 3 para štaka
 • distribuirani novogodišnji paketići od strane Općine Tuzla i fudbalera Elvira Rahimića, Selo mira Turija i Aide Berbić  
 1. Informisanje i stručno usavršavanje osoblja
 • Osoblje centra učestvovalo na 6 stručnih i informativnih skupova
 • Rad Centra predstavljen na Međunarodnoj konferenciji u Splitu

 

 

Tuzla, januar, 2014. godine                                                     Koordinatorica  Centra

                                                                                           Dipl. defektolog, Jasmina Krivošija

 

 

Iz godišnjeg izvještaja 2014

Ostvareni rezultati u sprovođenju programskih aktivnosti

Nakon sprovođenja  programskih aktivnosti  nakon godinu dana ostvareni su  pozitivni pomaci u slijedećem:

 1. Psihofizički razvoj i socijalizacija  djece i mladih sa višestrukim smetnjama;
 • Provedeno 6020 individualnih tretmana ( somatopedski, logopedski i fizioterapeutski) i 41 hidroterapija u bazenu koji su pozitivno uticali na razvoj psihofizičkih sposobnosti kod većine korisnika
 • provedeno 1596 grupnog  tretmana za djecu i mlade sa invaliditetom i izrađen je  1445 kreativni rad u okviru kreativne grupne  terapije koja je podsticala razvoj emocijonalnih i socijalnih kapaciteta korisnika u grupi
 • sprovedeno je 533  tretmana senzorne terapije za djecu i mlade sa invaliditetom s ciljem relaksacije i stimulacije i razvoja  svih čula
 • realizovano 180 edukacijsko- rehabilitacijskih tretmana u porodici za  djecu i njihove  porodice sa opština Tuzla, Gračanica, Lukavac, Živinice,Kalesija i Srebrenik i Teočak
 • 18 djece učestvovalo na 3 sportska takmičenja u Tuzli, Zenici i Banja Luci  osvojilo 14 medalje od toga 6 zlatnih, 4 srebrene i 4 bronzane  medalje
 • 5 korisnika sa dramskim igrokazom učestvovalo na Internacionalnom festivalu .. dramskih predstava „Igre bez maski -Teatar bez diskriminacije u Skoplju –Makedonija na kojem je  korisnica Merima Muminović osvojila nagradu za najbolju glumicu

 

 1. Uspješna promocija prava i mogućnosti djece sa invaliditetom u zajednici i rada Centra
 • prezentovani kreativni radovi na 3 izložbe, 2 u Tuzli, 1 u Gračanici  

            promocija rada Centra na www.stranici i facebook profilu Centra „ Koraci nade“

           4 promocija rada Centra na lokalnim RTV stanicana i web portalima i

            1 na makedonskoj  televiziji - TV Skoplje

 • Distribuirano 200 brošura koje govore o radu i projektima centra
 • realizovano 9 edukativno –kreativnih radionica sa djecom iz osnovnih škola i sa učenicima srednjih škola
 • prezentovane mogućnosti osoba sa invaliditetom za učenike dvije srednje škole
 • prezentovan rad centra – studentima sa Filozofskog fakulteta smjer Socijalni rad, i Razredna nastava, predstavnicima Medicinske srednje škole iz Švedske  volonterima iz Fondacije Schuler helfen Leben iz Njemačke , Aktivu žena penzionerki,   predstavnicima  Festival de musica Setubal iz Škotske  i Portugala Udruženja roditelja djece i mladih sa posebnim potrebama“ I mi postojimo“  iz Velike Kladuše Udruženjem  “Društvo ujedinjenih građanskih akcija” – DUGA – Sarajevo, organizaciji “Crkva Isusa Hrista –Sveci Posljednjih dana “ iz Sjedinjenih Američkih Država, Youth Clab Radio kameleona i predstavniku Kristjanske zajednice u BIH

 

 1. Psihosocijalna i materijalna podrška porodicama korisnika
 • posredstvom Centra 21 socijalno ugroženih porodica dobilo materijalnu pomoć od stranih donatora
 • distriburana rabljena odjeća i obuća kao i školski pribor za korisnike i higijenske potrepštine
 • distribuirane igračke
 • distribuirani prehrambeni paketi za poplavama i klizištem ugrožene porodice
 • u saradnji sa specijalnom bolnicom Medicus iz Srbije izvršen besplatan pregled 124  djece i mladih sa invaliditetom
 • distribuirano 21 ortopedsko pomagalo i 5 bolničkih kreveta
 • distribuirana donacija Sarajevskog kiseljaka –piće senzation grejp
 • distribuirani novogodišnji paketići od strane Općine Tuzla i fudbalera Elvira Rahimića, Kristjanske zajednice u BIH , Aktiva žena penzionerki Tuzle, OŠ Čelić, OŠ Miladije, Gimnazije Živinice i bajramski paketici od Merhameta Tuzla
 • pruženo 3174 savjeta i realizovana 4 predavanja za roditelje korisnika

 

 1. Informisanje i stručno usavršavanje osoblja
 • Osoblje centra učestvovalo na 9 stručnih i informativnih skupova u Tuzli, Sarajevu i Banja Luci

 

 1. Uspostavljene nove saradnje sa organizacijama ili pojedincima i unaprijeđene dosadašnje
 • Potpisan sporazum o saradnji Udruženjem "Inicijativa za uvođenje palijativnog tretmana u Bosni i Hercegovini" Tuzla
 • Uspostavljena nova saradnja sa organizacijom Crkva Isusa Krista iz SAD sa sjedištem u Tuzli i obezbjeđeni časovi engleskog za korisnike
 • Uspostavljena nova saradnja sa Tvornicom mašina Travnik – obezbjeđeno sufinansiranje štampanja knjige Annemarie i manje finansijske podrške radu centra
 • Upostavljena bolja saradnja sa Islamskom zajednicom u Tuzli- psihosocijalna podrška ( predavanja i radionice za korisnike i roditelje)  i donacija za dječiju kuhinju
 • Uspostavljena nova saradnja sa Red Chairity iz Austrije – podrška u sufinansiranju troškova za 5 terapeuta i mogućnost proširenja broja zaposlenih
 • Odobrena dva nova projekta od dva nova donatora- Norveška ambasada i Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku
 • Nastavljena dobra saradnja i produžetak projekta sa Fondacijom Shuler Helfen Leben i dodatno obezbjeđena sredstva za krečenje dnevnog boravka i zamjene poda u istoj prostoriji

 

 

Tuzla, januar, 2015. godine                                                     Koordinatorica  Centra

                                                                                           Dipl. defektolog, Jasmina Krivošija

 

Iz godišnjeg izvještaja 2015

Ostvareni rezultati u sprovođenju programskih aktivnosti

Nakon sprovođenja  programskih aktivnosti  u periodu januar 2015 - decembar 2015  ostvareni su  pozitivni pomaci u slijedećem:

 1. Psihofizički razvoj i socijalizacija  djece i mladih sa višestrukim smetnjama;
 • Provedeno 10642 individualnih tretmana ( somatopedski, logopedski i fizioterapeutski) i 353 hidroterapija u bazenu koji su pozitivno uticali na razvoj psihofizičkih sposobnosti kod većine korisnika
 • provedeno 1817 grupnog  tretmana za djecu i mlade sa invaliditetom i izrađen je  1432 kreativna rada u okviru kreativne grupne  terapije koja je podsticala razvoj emocijonalnih i socijalnih kapaciteta korisnika u grupi
 • sprovedeno je 696  tretmana senzorne terapije za djecu i mlade sa invaliditetom s ciljem relaksacije i stimulacije i razvoja  svih čula
 • realizovano 256 edukacijsko- rehabilitacijskih tretmana u porodici za  djecu i njihove  porodice sa opština Tuzla, Gračanica, Lukavac, Živinice,Kalesija i Srebrenik i Teočak
 • 18 djece učestvovalo na 3 sportska takmičenja u Tuzli, Sarajevu i Banja Luci  osvojilo 22 medalje od toga 4 zlatne, 8 srebrenih i 10 bronzanih  medalja
 • Djeca sa dramskim iskazom učestvovala na Prvom dječijem festival u Tuzli I Sajmu malog biznisa

 

 1. Uspješna promocija prava i mogućnosti djece sa invaliditetom u zajednici i rada Centra
 • prezentovani kreativni radovi na 3 izložbe, 2 u Tuzli, 1 u Gračanici  
 • 6 promocija rada Centra na lokalnim RTV stanicana i web portalima
 • Distribuirano 300 brošura koje govore o radu i projektima centra
 • realizovano 18 edukativno –kreativnih radionica sa djecom iz osnovnih škola i sa učenicima srednjih škola
 • prezentovan rad centra – studentima sa Filozofskog fakulteta smjer Socijalni rad, i Razredna nastava, studentima Fakulteta za fizioterapiju iz Makedonije, predstavnicima Udruženja “Prosvjetitelj”Srebrenica , Centru za obrazovanje odraslih Bursa iz Turske, štićenicima Prihvatnog centra “Duje”Klokotnica

 1. Psihosocijalna i materijalna podrška porodicama korisnika
 • posredstvom Centra 26 socijalno ugroženih porodica dobilo materijalnu pomoć od stranih donatora
 • distriburana rabljena odjeća i obuća kao i školski pribor za korisnike i higijenske potrepštine I igračke od strane Švicarskog crvenog križa
 • u saradnji sa specijalnom bolnicom Medicus iz Srbije izvršen besplatan pregled za 93   djece i mladih sa invaliditetom
 • distribuirano 7 ortopedskih pomagala i 10 bolničkih kreveta zahvaljujući Annemarie CBC  Radost i porodicama Ahmetović i Ćorsuljić
 • distribuirana donacija “Vitinke “ I d.o.o Coca-Cola
 • obezbjeđena hrana za dječiju kuhinju od Švicarskog crvenog križa, UG Oaza, Mlijeko product Kozarska Dubica
 • distribuirani novogodišnji paketići od strane Grada Tuzla, Ministarstva za rad I socijalnu politiku, fudbalera Elvira Rahimića, Aktiva žena penzionerki Tuzle, i bajramski paketici od Islamske zajednice  
 • pruženo 1233 savjeta i realizovana 13 predavanja za roditelje korisnika

 

 1. Informisanje i stručno usavršavanje osoblja
 • Osoblje centra učestvovalo na 9 stručnih i informativnih skupova u Tuzli i Sarajevu.

 

 1. Uspostavljene nove saradnje sa organizacijama ili pojedincima i unaprijeđene dosadašnje
 • Uspostavljena  saradnja sa Udruženjem CBC Radost –podrška za materijalo ugrožene porodice korisnika I podrška za unaprijeđenje sistema zagrijavanja hidroterapijskog bazena I rekonstrukcije dnevnog boravka
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Tvornicom mašina Travnik – zahvaljujući  finansijskoj podršci zaposlena jedna osoba na mjesto domaćice Centra  
 • Nastavljena uspješna saradnja  sa Red Chairity iz Austrije  i gospođom Annemarie Kury – podrška u sufinansiranju troškova za 8 terapeuta sa upošljavanjem 3 nova uposlenika
 • Odobrena dva nova projekta od dva nova donator i uspješno realizovana - Norveška ambasada i Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku
 • Nastavljena dobra saradnja i produžetak projekta sa Fondacijom Shuler Helfen Leben

 


Evidencija dolazaka korisnika
 na tretmane

jan

feb

mart

april

maj

juni

Juli

avg

sep

okt

nov

dec

Suma:

 

309

427

432

495

409

491

400

391

454

521

506

571

5406

                           

PREGLED PRUŽENIH TRETMANA

jan

feb

mart

april

maj

juni

Juli

avg

sep

okt

nov

dec

Suma:

Somatopedski tretman

254

291

306

310

204

116

231

250

247

293

242

266

3010

Logopedski tretman

254

317

333

334

317

291

284

338

327

366

381

327

3869

Fizioterapeutski tretman

213

298

361

400

301

331

302

323

330

389

233

282

3763

Kreativna terapija

119

139

160

185

151

183

129

67

167

169

165

183

1817

Drama terapija

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

6

0

8

Socijalna interakcija

5

106

89

98

77

55

6

15

10

68

51

125

705

Savjetodavni rad

126

134

133

136

118

107

88

85

79

79

83

65

1233

Sportsko-rekreativne aktivnosti

0

22

33

41

16

4

3

3

8

14

1

0

145

Psiho-socijalne vještine

17

23

8

4

4

2

0

1

0

18

16

13

106

Patronažni rad

24

24

28

28

19

27

11

18

18

19

11

29

256

Hidroterapija

 

 

 

 

 

 

113

154

86

      2

 

 

355

Senzorna terapija

51

57

61

58

53

32

68

67

61

63

66

59

696

Ukupno

1063

1411

1512

1594

1261

1149

1235

1321

1333

1480

1255

1349

15963


Tabela : Pregled pruženih tretmana u 2015.god.


 

 

Tuzla, januar, 2016. godine                                                     Koordinatorica  Centra

                                                                                           Dipl. defektolog, Jasmina Krivošija

Iz godišnjeg izvještaja 2016

Ostvareni rezultati u sprovođenju programskih aktivnosti

Nakon sprovođenja  programskih aktivnosti  u periodu januar 2016 - decembar 2016  ostvareni su  pozitivni pomaci u slijedećem:

 1. Psihofizički razvoj i socijalizacija  djece i mladih sa višestrukim smetnjama;
 • Provedeno 8752 individualnih tretmana ( somatopedski, logopedski i fizioterapeutski) i 39 hidroterapija u bazenu koji su pozitivno uticali na razvoj psihofizičkih sposobnosti kod većine korisnika
 • provedeno 1783 grupnog  tretmana za djecu i mlade sa invaliditetom i izrađen je  1321 kreativna rada u okviru kreativne grupne  terapije koja je podsticala razvoj emocijonalnih i socijalnih kapaciteta korisnika u grupi
 • sprovedeno je 484  tretmana senzorne terapije za djecu i mlade sa invaliditetom s ciljem relaksacije i stimulacije i razvoja  svih čula
 • realizovano 131 edukacijsko- rehabilitacijskih tretmana u porodici za  djecu i njihove  porodice sa opština Tuzla, Gračanica, Lukavac, Živinice,Kalesija i Srebrenik i Teočak

 

 1. Uspješna promocija prava i mogućnosti djece sa invaliditetom u zajednici i rada Centra
 • prezentovani kreativni radovi na 3 izložbe, 2 u Tuzli, 1 u Gračanici  
 • 6 medijskih objava o Centru na lokalnim RTV stanicana i web portalima
 • Održana promocija zbirke pjesama korisnice Senaide Sarajlić
 • Distribuirano 300 brošura koje govore o radu i projektima centra
 • realizovano 5 edukativno –kreativnih radionica sa djecom iz osnovnih škola i sa učenicima srednjih škola
 • prezentovan rad centra – studentima sa Filozofskog fakulteta smjer Psihologija i pedagogija i Razredna nastava, predstavnicima Udruženja “Sožitje”Slovenija, predstavnicima Udruženja “Svitac “ Brčko, predstavnicima centra za djecu s posebnim potrebama iz Doboja, predstavnicma Udruženja građana oštećenog vida Tuzla, austrijskim vojnicima i Haraldu Kaineru, bivšim švedskim vojnicima Gustavu Frodingu i Pia Boden, predstavnicima HO “Nova nada” i d.o.o Lokum i Udruženju mladih Tinja   
 1. Psihosocijalna i materijalna podrška porodicama korisnika
 • posredstvom Centra korisnici dobili prehrambene pakete
 • distriburana rabljena odjeća i obuća kao i školski pribor za korisnike i higijenske potrepštine i igračke od strane Švicarskog crvenog križa
 • u saradnji sa specijalnom bolnicom Medicus iz Srbije izvršen besplatan pregled za 104   djece i mladih sa invaliditetom
 • distribuirano 48 ortopedskih pomagala zahvaljujući Annemarie CBC  Radost

IC Lotosu,HO Nova nada   

 • obezbjeđena hrana za dječiju kuhinju od Švicarskog crvenog križa, Mlijeko product Gradačac, porodice Dedić, Džemata Dubrave Donje
 • distribuirani novogodišnji paketići od strane Grada Tuzla, Ministarstva za rad I socijalnu politiku, Ene Tahrić , Radio Taxi, Nova nada  Aktiva žena penzionerki Tuzle,Mjesne zajednice Novi grad  i bajramski i novogodišnji-hidžretske  paketici od Islamske zajednice  
 • pruženo 796 savjeta i realizovana 3 predavanja za roditelje korisnika

 

 1. Informisanje i stručno usavršavanje osoblja
 • Osoblje centra učestvovalo na 8 stručnih i informativnih skupova
 • Objavljen jedan naučni rad

 

 1. Uspostavljene nove saradnje sa organizacijama ili pojedincima i unaprijeđene dosadašnje
 • Nastavljena saradnja sa Udruženjem CBC Radost –podrška za materijalo ugrožene porodice korisnika i podrška za rekonstrukciju dnevnog boravka
 • Nastavljena uspješna saradnja sa Tvornicom mašina Travnik – zahvaljujući  finansijskoj podršci zaposlena jedna osoba na mjesto domaćice Centra  
 • Nastavljena uspješna saradnja  sa Red Chairity iz Austrije  i gospođom Annemarie Kury – podrška u sufinansiranju troškova za  terapeute sa upošljavanjem 2 nova uposlenika
 • Odobrena jedan novi projekt od  strane   Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku
 • Nastavljena dobra saradnja i produžetak projekta sa Fondacijom Shuler Helfen Leben

Tabela : Pregled pruženih tretmana u 2016.god.

Evidencija dolazaka korisnika

jan

feb

mart

april

maj

juni

juli

avg

sep

okt

nov

dec

Suma:

 na tretmane

 

327

522

504

519

452

547

87

0

285

468

495

543

4749

                           

PREGLED PRUŽENIH TRETMANA

jan

feb

mart

april

maj

juni

Juli

avg

sep

okt

nov

dec

Suma:

Somatopedski tretman

168

275

268

260

262

266

52

 

155

273

242

249

2470

Logopedski tretman

231

381

383

398

322

355

61

 

193

324

339

359

3346

Fizioterapeutski tretman

201

335

323

330

275

307

44

 

154

279

344

344

2936

Kreativna terapija

99

161

167

155

145

175

30

 

135

196

245

275

1783

Socijalna interakcija

42

0

32

37

41

35

0

 

73

121

130

300

811

Savjetodavni rad

79

89

91

98

102

15

15

 

56

56

97

98

796

Sportsko-rekreativne aktivnosti

0

 

0

1

0

5

0

 

0

0

0

0

6

0

Psiho-socijalne vještine

11

13

13

11

17

2

0

 

0

5

28

31

131

Patronažni rad

10

19

19

22

27

22

0

 

2

10

0

0

131

Hidroterapija

 

 

 

 

 

22

17

 

 

 

 

 

39

Senzorna terapija

41

82

43

46

45

41

11

 

37

47

44

47

484

Ukupno

882

1355

1339

1358

1236

1245

230

0

805

1311

1469

1703

12933


 

Tuzla, januar, 2017. godine                                                     Koordinatorica  Centra

                                                                                           Dipl. defektolog, Jasmina Krivošija

0 0