+387 35 205 707 | koracinade@hotmail.com
Slika
Projekat Jačanje socijalne uključenosti djece i mladih sa invaliditetom koji se implementira u sklopu „Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Europska uni...
Slika
Kao i svake godine decembar je poseban mjesec za naše korisnike. To je mjesec druženja, zabave i poklona kojima se djeca posebno raduju. Interes pojedinaca i organizacija da nas posjete i obraduju n...
Slika
Predstavnici Centra „Koraci nade“ u periodu od 13-16.11.2017.god. učestvovali su na IV Međunarodnom dramskom festivalu „Igre bez maski“ u Skoplju (Makedonija)
Slika
Centar za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade“ uzeo je učešće u VII – šestim SPORTSKIM  IGRAMA OAZE, koje su se održale u Sarajevu od 05. do 08. oktobra 2017. godine. Organizator navedenog takmičenja j...
Slika
Naš dragi prijatelj Harald Kainer ponovo je svojom humanom gestom zadivio i obradovao naš Centar.
  Misija
Centar za djecu sa višestrukim smetnjama "Koraci nade" pruža djeci i roditeljima multidisciplinarne usluge edukacije, rehabilitacije i savjetovanja, kroz usklađeni timski rad.
 Vizija
Sistematskim razvijanjem savremenih modela servisa za djecu sa višestrukim smetnjama obezbijediti prepoznatljivost centra, kao ustanove, značajne za javni sektor i time osigurati trajnu održivost.
0 0