+387 35 205 707 | koracinade@hotmail.com
Slika
U periodu od januara 2018 do decembra 2018 god. Centar „Koraci nade“ je realizovao projekat „Jačanje socijalne uključenosti djece i mladih sa invaliditetom „koji se implementira u sklopu „Regionalnog programa lo...
Slika
U periodu septembar – decembar 2018 godine Centar je dobio podršku od strane Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku  po Javnom pozivu  - Lutrija BIH - Sredstva iz dijela prihoda ostv...
Slika
Od 26-29.11.2018.godine u Skoplju ( Makedonija) održao se V Međunarodni dramski festival za lica sa i bez invaliditeta „ Igre bez maski -teatar bez diskriminacije „ na sceni Makedonskog narodnog pozor...

"Art zona za sve"

15.09.2018
Slika
Dramska grupa Centra za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade“ kao jedini predstavnici Bosne i Hercegovine imala je čast i zadovoljstvo da od 12-14.09.2018. prisustvuje III Međunarodnom inkluz...
Slika
Dana 31.08.2018.godine održana je primopredaja novog kombi vozila za djecu sa invaliditetom korisnike Centra za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade“ Tuzla. Vozilo je donacija Rotary cluba Hofbur...
  Misija
Centar za djecu sa višestrukim smetnjama "Koraci nade" pruža djeci i roditeljima multidisciplinarne usluge edukacije, rehabilitacije i savjetovanja, kroz usklađeni timski rad.
 Vizija
Sistematskim razvijanjem savremenih modela servisa za djecu sa višestrukim smetnjama obezbijediti prepoznatljivost centra, kao ustanove, značajne za javni sektor i time osigurati trajnu održivost.
0 0