+387 35 205 707 | koracinade@hotmail.com
Slika
Dana 31.08.2018.godine održana je primopredaja novog kombi vozila za djecu sa invaliditetom korisnike Centra za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade“ Tuzla. Vozilo je donacija Rotary cluba Hofbur...
Slika
Projekat Jačanje socijalne uključenosti djece i mladih sa invaliditetom koji se implementira u sklopu „Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Europska uni...
Slika
Kao i svake godine decembar je poseban mjesec za naše korisnike. To je mjesec druženja, zabave i poklona kojima se djeca posebno raduju. Interes pojedinaca i organizacija da nas posjete i obraduju n...
Slika
Predstavnici Centra „Koraci nade“ u periodu od 13-16.11.2017.god. učestvovali su na IV Međunarodnom dramskom festivalu „Igre bez maski“ u Skoplju (Makedonija)
Slika
Centar za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade“ uzeo je učešće u VII – šestim SPORTSKIM  IGRAMA OAZE, koje su se održale u Sarajevu od 05. do 08. oktobra 2017. godine. Organizator navedenog takmičenja j...
  Misija
Centar za djecu sa višestrukim smetnjama "Koraci nade" pruža djeci i roditeljima multidisciplinarne usluge edukacije, rehabilitacije i savjetovanja, kroz usklađeni timski rad.
 Vizija
Sistematskim razvijanjem savremenih modela servisa za djecu sa višestrukim smetnjama obezbijediti prepoznatljivost centra, kao ustanove, značajne za javni sektor i time osigurati trajnu održivost.
0 0