+387 35 205 707 | koracinade@hotmail.com

“Sadimo i rastimo zajedno “

 

08.01.2021 13:59
Slika
 

Projekat “Sadimo i rastimo zajedno “ realizovan je uz podršku Grada Tuzla u u periodu septembar–decembar 2020. Prvobitno je bio planiran da bude realizovan u periodu april-juli 2020.god. ali zbog situacije sa pandemijom virusa Covid i ponovljenog javnog poziva za projekte Grada Tuzla došlo je do pomjeranja vremenskog okvira za realizaciju projekta.

Ciljnu grupu projekta činilo je 40  djece i mladih sa invaliditetom, korisnici Centra za djecu sa višestrukim smetnjama“Koraci nade“, hronološke dobi od 10 godina do 28 godina, različitog stepena i vrste invaliditeta sa cijelog Tuzlanskog kantona.Korisnici su bili podijeljeni u grupe po 5 do 8  korisnika poštivajući epidemiološke mjere zaštite od Covid 19 virusa.  Aktivnosti su se realizovale 2 sata dnevno 5 puta sedmično i vodili su ih edukatori –rehabilitatori

Realizacijom ovog projekta  uticali smo na razvijanje socijalnih i radnih vještina djece i mladih sa invaliditetom, jačanje društvene svijesti o vrijednostima i kapacitetima djece i mladih sa invaliditetom, te unapređenje podrške djeci i mladima s invaliditetom, a takođe nastojimo djelovati i na sveukupan stav lokalne zajednice kako bi se ova populacija što bolje socijalno uključila. Stečena znanja i tehnički resursi omogućit će da se projektne aktivnosti nastave i u narednom periodu, odnosno da se steknu uslovi za provođenje terapije hortikulturom za sadašnje i buduće korisnike Centra.

Rezultati projekta:

  • Stečeni uslovi za provođenje terapije hortikulturom – nabavljen materijal za rad, napravljene prilagđene visoke gredice, nabavljno sjeme i sadnice
  • Usvojene nove radne vještine kod djece i mladih sa invaliditetom - kroz radionice terapije hortikulturom 70 % korisnika usvojilo nove radne vještine 
  • Uspješna promocija projekta - realizovana promocija projekta putem facebook profila i web stranice.

Radionice terapije hortikulturom uticale su da korisnici nauče vještine rada sa biljkama u plasteniku i vrtu. Većina  djece i mladih se  po prvi put susrela s provedenim aktivnostima projekta, tj.većina njih nikada nije učestvovala u radu u plasteniku ili vrtu. Ovaj vid okupacione terapije im je omogućio da nauče ili obogate prethodno znanje, ovladaju novim vještinama i da pokažu svoje mogućnosti. Viskole gredice  u plasteniku su izrađene od drveta i postavljene na određenu visinu pogodnu za pristup djeci s invalidskim kolicima, kako bi im bilo omogućeno da nesmetano rade i sade. Visoke gredice su se pokazale izrazito funkcionalne. Korisnici u invalidskim kolicima, kao i oni kojima je teško saginjati se i biti duže vremena u tom položaju, mogli su vrlo jednostavno pristupiti gredici i raditi  bez većih problema. U skladu sa vremenskim prilikama ( jesen/zima) u plasteniku i vrtu, za sadnju su odabrane vrste koje mogu podnijeti vremenske uslove ovog perioda. Veoma je važno naglasiti da su djeca  bila samostalnija, pomagali su jedni drugima u radu, bili su dosta aktivniji, razgovarali su o različitim alatima koje koriste kod kuće, zanimalo ih je kada će vidjeti plodove svog rada. Svako dijete je dobilo za obavezu da svaki dan ode do plastenika i obavijesti ostale o trenutnoj situaciji. Svakodnevno su pratili rast biljaka i vodili brigu o plasteniku. Mnogo djece je izrazilo želju da u proljeće zasadimo više povrća kako bi isto mogli koristiti u kuhinji našeg centra, te da proširimo paletu biljaka u našem vrtu kako bi imali više mogućnosti za izradu  proizvoda, kao što su sokovi, džemovi, čajevi i sl. U dvorištu su posađene aroniija, borovnica, malina i kupina zahvaljujući donaciji UG  “Bio neprskano voće”.iz Orašja. Također se zahvaljujemo Vejzović Jasmini na donaciji crvenog i bijelog luka te sjemena koje je donirala za plastenik.

0 0