+387 35 205 770 | info@koracinade.ba

“Kreativci u akciji“

 

25.12.2023 09:25
Slika
 

Centar “Koraci nade” uspješno je realizovao projekat “Kreativci u akciji” uz podršku Grada Tuzla u okviru Javnog za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu za podršku projekata neprofitnih organizacija. aktivnosti su se realizovale u periodu juli-decembar 2023. U okviru projektnih aktivnosti realizovane su aktivnosti kreativne terapije, socijalne interakcije i promocije mogućnosti kroz izložbe kreativnih radova. U okviru radionice kreativne terapije djeca i mladi sa invaliditetom  su  unaprijeđivali svoje psihofizičkih sposobnosti kao što su fina motorika, manuelna spretnost, pamćenje, mašta, kreativno mišljenje, socijalne vještine-ponašanje u grupi, komunikacija u timu, rad u timu,te samopouzdanje i samopoštovanje.  U okviru aktivnosti socijalne interakcije  realizovana je kreativna radionica sa korisnicima Centra i  učenicima  iz Srednje medicinske škole. Učesnici radionica su zajedno sticali nova znanja i vještine i zajedno izrađivali kreativne proizvode uz stručni nadzor edukatora-rehabilitatora i profesora iz srednje škole.

S ciljem promocije mogućnosti djece i mladih i samog projekta  organizovane su  promotivne izložbe. Prva izložba organizovana  je povodom obilježavanja 6.oktobra Svjetskog dana cerebralne paralize, a druga izložba je povodom obilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom na dva mjesta u TC Tuzlanaka i Hotel Grand. Treća izložba je realizovana u okviru manifestacije Zimskom bazaru "Mi to možemo" u organizaciji JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju.  Kao prezentatori na izložbama bili su aktivno  uključeni  korisnici i njihovi roditelji.

0 0