+387 35 205 707 | info@koracinade.ba

"Inspiracija drugima"

 

20.04.2022 10:59
Slika
 

Centar „Koraci nade“ dobio je značajan certifikat za rad i razvoj  naše organizacije i sa ponosom možemo reći da smo Inspiracija drugima.

Centar „Koraci nade“ uspješno je okončao proces procjene organizacijskih kapaciteta kroz online alat za procjenu organizacijskih kapaciteta APPLY Instituta za razvoj mladih KULT . Ovaj dokument je izgrađen uz podršku USAID-a, u okviru aktivnosti Snaga lokalnog (USAID/LWCDA) .

U periodu februar-mart 2022. na osnovu dostavljenih informacija i dokumenata Centra,stručni tim Instituta za razvoj mladih „Kult“ iz Sarajeva, procijenio je kapacitete naše organizacije kroz 14 kategorija i  dodjelio nam Finalni indeks POKi :2,41 od maksimalnih 4,čime smo stekli status : INSPIRACIJA DRUGIMA.

Od organizacija koje su do sada procijenjene naš Centar je na trećem mjestu čime se  potvrđuje da je Centar „Koraci nade“ jedan od vodećih dnevnih centara u Bosni i Hercegovin  koji kontinuirano pruža podršku djeci i mladima sa invaliditetom

Ovaj certifikat potvrđuje činjenicu da je Centar „Koraci nade“ jedan od vodećih dnevnih centara u Bosni i Hercegovin  koji pruža podršku djeci i mladima sa invaliditetom što je motivacija za dalji rad ali i odgovornost da se ovaj certifikat opravda i unaprijedi u budućnosti.

U novoostvarenoj saradnji , Centar je dobio izuzetnu priliku da kroz savjetodavni rad i mentorstvo Instituta za razvoj mladih Kult i dalje unapređuje svoje organizacijske kapacitete .

0 0