+387 35 205 770 | info@koracinade.ba

Grant za neprofitne organizacije-podrška radu udruženjima – Grad Tuzla podržao Centar “Koraci nade”

 

10.07.2023 09:08
Slika
 

Centar “Koraci nade" je u 2023 godini putem Javnog poziva za dodjela sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu sa pozicije ”Grant za neprofitne organizacije - podrška radu udruženjima"  dobio podršu u iznosu od 7.000 KM.

Zahvaljujući odobrenim budžetskim sredstvima Centar “Koraci nade” je djelimično pokrio  osnovne troškove rada koji su nastali u toku tekuće godine, a koji se odnose na  režijske troškove i angažovanje administrativno-tehničkog osoblja.

0 0