+387 35 205 770 | info@koracinade.ba

Gradsko vijeće Tuzla podržalo rad Centra “Koraci nade”

 

11.12.2023 09:14
Slika
 

Veoma važan pomak u saradnji sa gradskom upravom Grada Tuzla i značajan korak za dalji rad i opstanak Centra za djecu sa višestrukim smetnjama “Koraci nade” je odluka Gradskog vijeća da se u proračun Grada Tuzla za 2024 godinu uvrsti podrška za rad Centra. Time je Centar ”Koraci nade”  za 2024.god. osigurao 24.000 KM za troškove realizacije programskih aktivnosti odnosno stručne podrške za djecu  i mlade sa invaliditetom kao i njihove porodice. Iako to nije dovoljno da se pokriju svi troškovi rada, vjerujemo da će ta podrška u narednim godinama rasti srazmjerno potrebama i značaju  koji Centar “Koraci nade” već 30 godina ima za populaciju djece i mladih sa invaliditetom.

0 0