+387 35 205 707 | koracinade@hotmail.com

Fatma Bulić - Liderka sa invaliditetom

 

28.12.2020 14:08
Slika
 

Centar “Koraci nade” prijavio je našu bivšu korisnicu  Fatmu Bulić kao kandidata za Priznanje “Ravnopravno-različiti” za Liderku sa invaliditetom se dodjeljuje osobama sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini koje se dodjeljuje u okviru projekta „Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“, koji finansira Evropska unija, a implementira Organizacija amputiraca „UDAS“, Helsinški parlament građana Banja Luka i Udruženje građana „Nešto više“.U sklopu kampanje, ukupno je zaprimljeno 60 nominacija za 42 osobe u dvije kategorije.

Naša Fatma Bulić, naš heroj, naš ponos, dobila je Priznanje za Liderku sa invaliditetom u domenu promocije i zagovaranja za prava osoba sa invaliditetom u BiH. Priznanje “Ravnopravno-različiti” za Liderku sa invaliditetom se dodjeljuje osobama sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini koji su u svom životu, radu i području djelovanja poslužili kao uzor i inspiracija drugim osobama sa invaliditetom da doprinesu razvoju zajednice i društva.  

Od skromne i sićušne djevojčice Fatma je izrasla u velikog boraca, uporna i hrabra u želji da bude iznad onoga što je sputava ili ograničava. Fatma je od ranog djetinjstva bila uključena u rad i djelovanje Centra za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade“ u sklopu kojeg je bila aktivan član dramske i sportske sekcije mladih. Nakon završetka srednje škole zapošljava se u Informativnom centru za osobe sa invaliditetom „Lotos“Tuzla, gdje u sklopu svog profesionalnog razvoja postaje vidljiv član našeg društva. Fatma već pet godina aktivno radi na zagovaranju za ljudska prava i prava osoba sa invaliditetom, ali i svih marginaliziranih skupina kako sa područja Bosne i Hercegovine tako i u Evropi.

Sa svojih 14 godina izdala je svoju prvu knjigu, „Osmijeh mi vrati“, a nedugo zatim i druge dvije „Moja krila“ i „Čarobni mostovi“.

Samostalno je vodila nekoliko projekata za mlade na području Tuzlanskog kantona, kampanja i inicijativa u svrhu uklanjanja arhitektonskih barijera javnih institucija Tuzlanskog kantona.Takođe, radi kao regionalni koordinator na projektu za „Procjena pristupnih barijera ranjivih grupa sveobuhvatnih usluga planiranja porodice“ u sklopu 11 zemalja za regiju Centralne Azija i Balkana. Uz to radi kao i terenska koordinatorica za projekat promocije zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

Fatma se zalaže za bolja prava i bolji položaj osoba sa invaliditetom u društvu kako zagovaranjem, tako i svakodnevnim aktivnim susretima na ulicama gdje je uvijek možemo vidjeti vedru i čilu.

U svojih tek navršenih 23 godine Fatma je postigla mnogo ličnih i profesionalnih rezultata na kojima joj mnogi mogu pozavidjeti. U svom okruženju ističe se kao uzor mnogim mladim osobama sa i bez invaliditeta. Rijedak je primjer osobe sa invaliditetom (korisnica je invalidskih kolica) koja samostalno živi, radi i studira, ali i doprinosi neprestanoj borbi da se podigne kvaliteta život osoba sa invaliditetom. Njena upornost i hrabrost, čvrsta volja i trud mogu biti primjer osobama sa invaliditetom ali i onima bez invaliditeta, da  bez obzira na poteškoće mogu prevazići prepreke i ostvariti željeni ciljevi.

0 0