+387 35 205 770 | info@koracinade.ba

BUDI DIO NAS

Postanite sponzor/donator i podržite rad Udruženja „Koraci nade“

07.07.2023 15:30
Slika
 

Budi dio nas

Postanite sponzor/donator i podržite rad Udruženja „Koraci nade“

Centar za djecu sa višestrukim smetnjama “Koraci nade” pruža usluge za 183 korisnika, različitih vrsta i kategorija ometenosti u razvoju, sa područja cijelog Tuzlanskog kantona. Naš cilj je podržati djecu na temelju njihovih osnovnih ljudskih potreba bez obzira na vjersku, rasnu ili nacionalnu pripadnost uz izvlačenje maksimalnih njihovih potencijala.

Za sva lica koja žele biti dio naše priče pripremili smo nekoliko prijedloga za podršku .

 1. Sponzorstva/donacije, koja dijelimo na zlatnasrebrena i bronzana:
 • Zlatni sponsor/donator- sufinansiranje logopedskih, somatopedskih i fizioterapeutskih tretmana jednog korisnika za godinu dana u iznosu 1440KM, ili kroz mjesečne uplate od po 120KM;
 • Srebrni sponsor/donator - sufinansiranje logopedskih, somatopedskih i fizioterapeutskih tretmana jednog korisnika za 6 mjeseci u iznosu 720KM, ili kroz mjesečne uplate od po 120KM;
 • Bronzani sponzor/donator - sufinansiranje logopedskih, somatopedskih i fizioterapeutskih tretmana jednog korisnika za jedan mjesec u iznosu 120KM;
 1. Za sponzorstvo ili donaciju odabrati kategoriju korisnika - Riječ je o obliku financijske pomoći koju će potencijalni sponzor na mjesečnoj bazi pružati odabranom korisniku. Vaša obaveza kao SPONZORA/DONATORA je podrška terapijskih procedura za odabranu kategoriju korisnika  najmanje tri mjeseca.
 • korisnik individualnih tretmana – 120KM
 • korisnik grupnih tretmana – 80KM
 • korisnik usluga socijalne interakcije – 60KM
 • korisnik radno-okupacione terapije – 50KM
 • korisnik hidroterapije – 30KM
 • korisnik psiho-socijalne podrške – 20KM
 1. Kupovinom kartica prijateljstva – “Budi dio nas” direktno pomažete djeci sa razvojnim poremećajima i sufinansirate im edukacijsko rehabilitacijske tretmane. Sav prihod od prodanih kartica  je namjenjen za održivost i unaprijeđenje sigurnog mjesta za zadovoljenje osnovnih potreba populacije djece i mladih sa višestrukim smetnjama
 • Zlatna kartica 100KM
 • Srebrena kartica 50KM
 • Bronzana kartica 25KM
 1. Podrška programskim aktivnostima u vidu jednokratne podrške:
 • individualni tretman defektologa somatopeda, logopeda i edukatora–rehabilitatora
 • fizioterapijski tretman – kineziterapija, hidroterapija,korektivna gimnastika
 • grupna treapija putem kreativnog izražavanja (slikanje, muzika i drama)
 • radno-okupaciona terapija
 • psihosocijalna podrška,savjetovanje i edukacija roditelja
 • aktivnosti socijalne interakcije
 • sportsko-rekreativne aktivnosti
 • logistička podrška porodicama korisnika
 • nabavka potrebne opreme i materijala za rad I održavanje Centra;
 • Psihološko osnaživanje i stručno usavršavanje osoblja Centra;

Ukoliko iskažete  interesovanje  ili mogućnost podrške od nekog drugog donatora, za svaku navedenu kategoriju možemo poslati detaljan opis aktivnosti zajedno sa specifikacijom troškova. Nakon odabira načina podrške ćemo potpisati sporazum o donaciji/sponzorstvu, a nakon isteka istog, ćemo vam poslati izvještaj o realizovanim aktivnostima.

0 0