+387 35 205 770 | info@koracinade.ba

„Socijalna interakcija u službi bolje socijalne uključenosti djece i mladih sa invaliditetom”

 

29.12.2022 13:07
Slika
 

Projekat:Socijalna interakcija u službi bolje socijalne uključenosti djece i mladih sa invaliditetom” realizovan je u periodu od septembra do decembra 2022.godine, uz finansisjku podršku Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku. Realizovane su aktivnosti:
- radionice kreativne terapije za djecu i mlade sa invaliditetom – koje su uključivale kreativno izražavanje različitim tehnikama i materijalima i izradu kreativnih proizvoda
- 2 kreativne radionice sa djecom i mladima bez invaliditeta iz Muzičke srednje škole i obdaništa Aladin – koje su uključivale zajedničke aktivnosti s ciljem prihvatanja i razumjevanja različitosti
- aktivnosti socijalne interakcije – 5 posjeta različitim javnim ustanovama i učešća događajima u zajednici (vatrogasci, Narodno pozorište Tuzla, Kids festival Tešanj, restoran za osobe sa Down sy Zmajevo srce, Bosanski kulturni centar Tuzla)
- promocija kreativnh radova na dva događaja - 6 .oktobar Svjetski dan cerebralne paralize u gradskom parku i 3. decembar Međunarodni dan osoaba sa invaliditetom u hotelu “Salis” i TC Tuzlanka.
Djeca i mladi  su  kroz kreativne tehnike imali priliku  izraziti i istraživati svoje osjećaje. Kreativna  terapija  djeci i mladima  je posticala  razvoj fine  motorike, koordinacije oka i ruke, te bolje komunikacije i koncentracije. Kroz grupni rad  razvijali su svoje  socijalne vještine-ponašanje u grupi, komunikacija u timu, rad u timu  kao podizali nivo samopouzdanja i samopoštovanja. Kreativni radovi koji su nastali u procesu kreativne terapije i radionica  bili su izloženi na promotivnim izložbama, kao i u prostorijama Centra.
Putem aktivnosti socijalne interakcije pružena je mogućnost korisnicima djeci i i mladima sa invaliditetom  da na očigledan i aktivan način upoznaju nove sredine i steknu nova socijalna i emotivna iskustva što je pozitivno uticalo na njihov socijalni razvoj i razvoj socijalnih kompetencija kao i prihvatanja od strane vršnjaka redovne populacije, te njihovom boljom socijalnom uključenošću.

0 0