+387 35 205 707 | info@koracinade.ba

„Psihosocijalna podrška porodicama djece sa invaliditetom“

 

29.12.2022 13:04
Slika
 

Projekat „Psihosocijalna podrška porodicama djece sa invaliditetom“ realizovan je zahvaljujući podršci Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK.
Projektom je realizovan  savjetodavni  rada sa  roditeljima  uz praktične primjere u direktnom radu sa njihovom djecom,  putem predavanja i radionica kao i  nekih specifičnih aspekata psihosocijalne podrške, razgovorima i razmjenom iskustava
Kroz sprovedene aktivnosti projekta pružena je stručna podrška korisnicima i stručna podrška njihovim roditeljima stručnih lica različitih profila  kako bi što uspješnije rješavali različite problem  koji se javljaju kod njihove djece.
Većina roditelja potaknuta je da pronalaze svoje načine prevazilaženja problema i prepreka u svakodnevnoj brizi o djetetu. Stručni savjeti različitih profila stručnjaka uticali su na sveukupnu brigu i prevenciju prezaštićavanja, zanemarivanja ili u najgorem slučaju napuštanja djeteta. Očekujemo da će usvojena znanja i iskustva roditelji koristiti i u buduće, te prenositi iskustva, kako u okvirima svojih porodica, tako i drugim roditeljima djece sa invaliditetom.

0 0