+387 35 205 770 | info@koracinade.ba

„Psihomotorna stimulacija rasta i razvoja djece sa invaliditetom“

 

18.12.2023 09:18
Slika
 

Centar “Koraci nade” Odjeljenje u Gradačcu realizovalo je projekat „Psihomotorna stimulacija rasta i razvoja djece sa invaliditetom“ uz podršku Grada Gradačac.

Pravovremena  podrška za djecu sa različitim smetnjma u lokalnoj zajednici, može adekvatno uticati na smanjenje posljedica na njihov rast i razvoj, a samim tim i povećati njihovu socijalnu uključenost i poboljšati kvalitet života kako djeteta tako i čitave njegove porodice.

Projektom „Psihomotorna stimulacija rasta i razvoja djece sa invaliditetom“  sprovedene su aktivnosti psihomotorne stimulacije rasta i razvoja djece niže hronološke dobi s ciljem da se pozitivno utiče na njihov cjelokupan razvoj i omogući lakše uključivanje u socijalnu/školsku sredinu.  Kroz individualni  rad  sa korisnicima i savjetodavni rad sa roditeljima,  uticalo se  na razvoj  nerazvijenih kognitivnih, motoričkih,  socijalizacijskih i komunikacijskih vještina potrebnih za nesmetan rast i razvoj djece sa invaliditetom.

U trajanju od 4 mjeseca  direktni korisnici ovog projekta bilo je  34 djece sa različitim razvojnim smetnjama niže hronološke dobi oba spola korisnika Centra “Koraci nade” sa područja Grada Gradačac.

 

0 0