+387 35 205 770 | info@koracinade.ba

„Pruži mi podršku i ja ću uspjeti“

 

16.10.2023 09:10
Slika
 

Centar “Koraci nade” Odjeljenje u Gradačcu realizovalo je projekat „Pruži mi podršku i ja ću uspjeti“ uz podršku Grada Gradačac.

U okviru projekta realizovane su edukativno-kreativne radionice sa korisnicima Odjeljenja za ranu rehabilitaciju Centra „Koraci nade“  s ciljem podizanja svijesti  i informisanja korisnika o cerebralnoj paralizi, kao i poteškoćama i izazovima sa kojima se ova populacija susreće.

Korisnici su kroz radionice izradili promotivni materijal za obilježavanje 6.oktobra Svjetskog dana cerebralne paralize.

Tokom trajanja projekta 40 korisnika je imalo priliku za razvijanje socijalnih i komunikacijskih vještina, timskog rada i podizanja samopouzdanja kao značajnog faktora u rehabilitaciji osoba sa invaliditetom.

S ciljem promocije i informisanja lokalne i šire zajednice realizovana je manifestacija obilježavanja Dječije nedjelje i 6. oktobra Svjetskog dana cerebralne paralize  u gradskom parku uz učešće korisnika Centra “Koraci nade” Tuzla i Gradačac, njihovih roditelja, učenika iz osnovnih škola iz Gradačca, nastavnog osoblja i predstavnika gradske uprave i medija.

U okviru manifestacije realizovane su radionice sa djecom sa i bez invaliditeta gdje su imali priliku da kroz zajedničke aktivnosti upoznaju, razumiju i bolje podrže jedni druge. Kroz izložbu kreativnih radova promovisali smo mogućnosti djece i mladi sa invaliditetom s posebnim osvrtom na mogućnosti i potrebe djece sa cerebralnom paralizom i promociju Svjetskog dana cerebralne paralize.

Tom prilikom je podijeljen i informativno – edukativni materijal s ciljem boljeg upoznavanja sa osnovnim pojmovima o cerebralnoj paralizi, kao i zelene trakice, znak za obilježavanje ovog značajnog datuma.

Šetnjom kroz gradski park sa parolama i drugi građani su se upoznali i podsjetili na važnost obilježavanja Dječije nedjelje i 6. oktobra Svjetskog dana cerebralne paralize, a samim time i o važnosti zaštite djece i njihovih osnovnih prava, te njihovog socijalnog uključivanja.

0 0