+387 35 205 770 | info@koracinade.ba

„Podrška roditeljima djece sa invaliditetom kroz savjetodavni rad“

 

12.06.2023 11:59
Slika
 

Zahvaljujući donaciji BH, Centar „Koraci nade” realizovao je projekat „Podrška roditeljima djece sa invaliditetom kroz savjetodavni rad“ u periodu februar-maj 2023.

U okviru projekta  realizovane su aktivnosti  savjetodavnog rada sa 40 roditelja djece sa višestrukim smetnjama putem predavanja i radionica kao i  nekih specifičnih aspekata psihosocijalne podrške, zajedničkim izletom, razgovorima i razmjenom iskustava.

Cilj projekta bio je savjetodavnim radom osnažiti roditelje da realno i odgovorno prihvate svoju ulogu u brizi i odgoju djeteta sa invaliditetom i time podići kvalitetu njihovog života.

Kroz projekte aktivnosti  savjetodavnog rada sa roditeljima cilj je bio:

  • da se saslušaju problemi roditelja, razumiju i zajednički iznađu  rješenja;
  • da se objasne mogući razlozi, uzroci i posljedice invaliditeta;
  • da se nauče da razumiju dijagnozu, da je prihvate i uključe se aktivno u rad sa djetetom;
  • da se educiraju roditelji kako da se nose s bolnim emocijama koje će ih pratiti nažalost cijeli život;
  • da se pruži podrška u razmišljanjima usmjerenim na rješavanje svakodnevih problema;

Završna aktivnost projekta bio je zajednički izlet roditelja u Sarajevo.

To je bila prilika za mnoge roditelje ( majke )  da po prvi put izdvoje vrijeme za sebe i posvete se ličnim potrebama na samo jedan dan. Na ovaj način pokušali smo da ukažemo roditeljima na bitnost ne zanemarivanja svojih ličnih potreba kako bi mogli da se svakodnevno izbore sa mnogobrojnim izazovima u odgoju i brizi za dijete sa invaliditetom.Takođe, su imali priliku i da se međusobno bolje upoznaju i razmjene životna iskustva te se tako povežu i budu bolja podrška jedni drugima.

Projekat je pozitivno ocjenjen od strane roditelja kao višestruko koristan za njhovo psihološko osnaživanje i rast i razvoj njihove djece sa invaliditetom čime su i ispunjeni očekivani rezultati
0 0