+387 35 205 707 | koracinade@hotmail.com

6. oktobar Svjetski dan cerebralne paralize

 

13.10.2021 12:37
Slika
 

Centar „Koraci nade“  obilježio je  6. oktobar Svjetski dan cerebralne paralize uz podršku Vlade TK i Ministarstva za rad i socijalnu politiku TK. Cilj manifestacije je podizanje svijesti javnosti o pravima i mogućnostima djece i mladih sa cerebralnom paralizom.

Planirane aktivnosti šetnja gradom sa parolama, podjela letaka i zelenih trakica, izložba kreativnih radova i radionica u gradskom parku sa osnovnom školom, nažalost zbog nestabilnih vremenskih prilika nisu realizovane, ali je dio aktivnosti realizovan  u objektu Centra. Premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić i Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK Esad Dzidić  imali su priliku da se upoznaju sa našim korisnicima na jedan  neobičan način. U okviru radionice „Probaj biti kao ja“ imali su priliku da se kreću u invalidskim kolicima, zaobilaze zadate prepreke i na trenutak budu u koži osoba sa cerebralnom paralizom. Takođe su se detaljnije upoznali sa radom našeg Centra kao i sa izaozovima i problemima sa kojima se svakodnevno susrećemo. Ovom prilikom smo razgovarali i o novim zakonima koji bi trebali biti usvojeni, a tiču se rada nevladinih organizacija i pružanju socijalnih usluga, te s tim u vezi i mogućnosti veće i adekvatnije podrške radu našeg Centru
6. oktobar Svjetski dan cerebralne paralize obilježen je i u našem Odjeljenju za ranu rehabilitaciju u Gradačcu.
Centar „Koraci nade“ – Odjeljenje za ranu rehabilitaciju Gradačac  je  u periodu od avgusta 2019 do marta 2020  realizirao Projekat „Svi za jednog, jedan za sve„ uz podršku Grada Gradačac i UNDP-a. Projekat je imao za cilj jačati i  promovirati  mogućnosti marginaliziranih grupa te doprinjeti njihovom što boljem socijalnom uključivanju u lokalnu sredinu. Zbog situacije sa pandemijom Covid 19 virusa nisu provedene završne aktivnosti projekta u planiranom periodu. Iste su  realizovane u sklopu obilježavanja 6. oktobra Svjetskog dana cerebralne paralize, odnosno izvršena je podjela didaktičkih setova i Priručnika za rad sa djecom sa invaliditetom, kao i podjela Vodiča za prijateljstvo djece sa i bez invaliditeta za 7 osnovnih škola na području Grada  Gradačac koji su učestvovali u projektu.

0 0