+387 35 205 707 | koracinade@hotmail.com

Uspješno završen projekat “Svi za jednog, jedan za sve“

 

30.03.2020 16:28
Slika
Projekat “Svi za jednog, jedan za sve“ se implementirao u sklopu „Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Europska unija,

Projekat “Svi za jednog, jedan za sve“  se implementirao  u sklopu  „Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD),  koji finansira Europska unija, a koju provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) na području općine Gradačac u periodu 08/2019-03/2020.

U sklopu planiranih aktivnosti uspješno su realizovane  sve aktivnosti osim završnog promotivnog događaja koji je morao biti otkazan  zbog pandemije virusa Covida 19.

Kroz aktivnosti individualnog stručnog  rada djeci sa invaliditetom u Centru „Koraci nade“ Odjeljenje za ranu rehabilitaciju u Gradačacu pružena je  podrška u uključivanju u školski sistem kao i podrška u praćenju školskog programa za 27 djece sa invaliditetom umjesto planiranih 20.

Uspostavljena je saradnja sa  osnovnim školama  u realizaciji projekta  i prikupljeni podaci o stanju u inkluzivnom obrazovanju u 7 škola na području Grada Gradačac. S obzirom na dobivene  podatke od strane predstavnika škola  može se zaključiti da su neki od uslova za izvođenje inkluzivne nastave  djelimično zadovoljeni ali da su jos uvijek evidentni problemi u procesu izvođenja inkuzivnog nastavnog procesa i da je potrebna podrška školama i nastavnom osoblju, djeci i roditeljima.

U  skladu sa planom aktivnosti  realizovano je 7  radionica socijalne interakcije  u osnovnim školama  JU OŠ „Ivan Goran Kovačić“  razredi  IVc  i  IVb  i JU OŠ „Safvet Beg Bašagić“, razred II3, u JU OŠ „Edhem Mulabdić„ Međeđa Donja Va i Vb razred, JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić „ Zelinja, II, III i IV razred, JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kamberi III razred i JU OŠ „Hasan Kikić“ III i IV razred i  dva V razreda iz OŠ „ Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak„ Srnice.  Ukupno je učestvovalo 223  učenika i 12 djece sa invaliditetom iz Odjeljenja za ranu rehabilitaciju Gradacac  kao i  nastavno osoblje (učiteljice, pedagozi i defektolog). Svi učesnici na radionicama pokazali su veliku zaintersovanost za rad i sudjelovanje u svim aktivnostima te su imali priliku  upoznati su sa djelovanjem i mogućnostima djece sa invaliditetom.

Realizovano je 37 radionica sa 20 članica Centra za aktivno starenje Gradačac za izradu didaktičkog seta.  U dizajnu i izradi didaktičkog seta učestvovao je stručni tim Centra „Koraci nade“ koji je vodeći se iskustvom u radu sa djecom sa višestrukim smetnjama davao svoje prijedloge, a članice Centra za aktivno starenje sa svojim iskustvom u šivenju i kreativnom radu su davale prijedloge za materijale i tehnička riješenja u izradi. Izrađeno je 10  setova  didaktičkog materijala koji sadrže drvene i platnene didaktičke materijale za rad sa učenicima sa i bez invaliditeta.

Odštampan je „Vodič za prijateljstvo djece sa i bez invaliditeta„ koji  sadrži preporuke i savjete  ponašanja prema djeci sa invaliditetom, praktične primjere kako pomoći drugu/arici sa invaliditetom u školi i  izjave djece integrirane u školu - korisnike Centra „Koraci nade“. Takođe je urađena brošura za nastavnike koja  sadži praktične primjere kako koristiti didaktički material koje je nastao u radionicama sa članovima  Centra za aktivno starenje Gradačac.  U cilju bolje promocije projekta urađen je promotivni material izrađeni su  baner, rusačići za školsku djecu, promotivni cegeri i zahvalnice.

0 0