+387 35 205 707 | koracinade@hotmail.com

Odjeljenje Centra "Koraci nade" u Gradačcu

 

29.04.2019 14:23
Slika
 
Centar za djecu sa višestrukim smetnjama „ Koraci nade“ Tuzla zahvaljujući podršci Red Chairity (Austria) , Općini Gradačac i Centru za socijalni rad Gradačac pokrenuo je Odjeljenje za ranu rehabilitaciju u Gradačcu.
Odjeljenje će pružiti podršku djeci sa višestrukim smetnjama sa općine Gradačac hronološke dobi od 0 do 10 godine života kroz edukacijsko-rehabilitacijske tretmane somatopeda, logopeda i fizioterapeuta s ciljem pozitivnog uticaja na njihov cjelokupan razvoj i omogući lakše uključivanje u socijalnu / školsku sredinu.
Finansijsku podršku pružila je organizacija Red Chairity iz Austrije, a općina Gradačac je obezbjedila prostor i pokrila režijske troškove. Centar za socijalni rad Gradačac prepoznao je značaj otvaranja odjeljenja te se aktivno uključio i pružio stručnu pomoć u procesu organizovanja rada odjeljenja.
0 0