+387 35 205 707 | koracinade@hotmail.com

Realizovan projekat Jačanje socijalne uključenosti djece i mladih sa invaliditetom

 

16.01.2019 15:19
Slika
 

U periodu od januara 2018 do decembra 2018 god. Centar „Koraci nade“ je realizovao projekat „Jačanje socijalne uključenosti djece i mladih sa invaliditetom „koji se implementira u sklopu „Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Europska unija, a koju provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Rezultati i aktivnosti

Cilj: Razviti radne i socijalne  vještine djece i mladih sa invaliditetom za što uspješnije socijalno uključivanje.

Rezultati i aktivnosti:  30 korisnika u toku 10 mjeseci trajanja projekta  prošlo 492 sati informativnih radionica o značaju i uzgoju ljekovitig i ukrasnog bilja  i aktivno učestvovalo u istim i usvojilo nova znanja , 30 korisnika u toku 12 mjeseci kroz 370 sati rada  stekla osnovna znanja o uzgoju ljekovitog i začinskog bilja   u plasteniku  , kroz 10 zajedničkih radionica sa učenicima osnovnih škola 30 korisnika  sticalo  nova znanja i  socijalne vještine-ponašanja u grupi , komunikacija u grupi, rad u grupi , toleranciji i razumijevanju drugačijih , uzajamnom pomaganju i podršci u zajedničkom radu, 30 korisnika kroz 374 sati izrade kreativne ambalaže sticalo nove radne vještine i razvijalo kreativnost i samostalnost u radu

Cilj: Jačanje društvene svijesti o vrijednostima i kapacitetima djece i mladih sa invaliditetom

Rezultati i aktivnosti Uspostavljena dobra saradnja sa 10 osnovnih  škola i  Ispoštovane su sve obaveze i odgovornosti od strane škola i aktivno su učestvovali u provođenju aktivnosti projekta. U  okviru provedenih 20 zajedničkih radionica i zajedničke promocije projekta   učenici 10 osnovnih  škola su izjavili i dali svoje pozitivno mišljenje o mogućnostima djece i mladih  sa invaliditetom, aktivno se uključili u aktivnosti projekta   i pozitivno prihvatili  svoje  vršnjake sa invaliditetom.  Izrađeni anketni listići za učenike osnovnih  škola i korisnike Centra učesnike u projektu i analizom istih ocjenjene pozitivno zajedničke aktivnosti.

Realizovane su 3 promocije projekta i mogućnosti djece i mladih sa invaliditetom  na 3 različite lokacije – učešće na tradicionalnom Proljetnom sajmu u Simin Hanu –Tuzla ,  učešće na manifesticiji 3. Decembar dan osoba sa invaliditetom i zajednička promocija projekta  sa vršnjacima iz škola u  tržnom Centru  Bingo City Centru  u Tuzli Cajanka za sve –budi dio nas “ . Ostvarene su pozitivne reakcije i izjave od prisutnih građana , medijske kuće propratile su manifestaciju , kroz promotivne materijale uspješno predstavljene mogućnosti djece i mladih sa invaliditetom – izrađeno 2 banera , 1000 afiša o projektu ,500  kalendara  sa ljekovitim biljem, 300 majica za korisnike projekta,50 promotivnih šolja za čaj,i 400 balona. Postavljena stalna postavka 3 panoa sa fotografija iz aktivnosti projekta u objektu Centra.

Cilj :Unaprijediti i obogatiti programske sadržaje poludnevnog zbrinjavanja djece i mladih  s invaliditetom.

Rezultati i aktivnosti :  izvršene pripreme za postavljanje plastenika – pripremljen teren  i postavljen plastenik od 50m 2 u dvorištu Centra, nabavljena oprema i materijal za rad  u plasteniku  prilagođen za osobe sa motoričkim smetnjama, djeca i mladi sa invaliditetom stekli znanja i vještine o plasteničkom uzgoju ljekovitog i ukrasnog bilja i pozitivno prihvatili ovaj vid radno okupacione terapije, nabavljena i prilagođena  sva potrebna oprema i materijal za rad u plasteniku, postavljene ljuljačke i klupe u uređenom dvorištu

 

 

0 0