+387 35 205 707 | koracinade@hotmail.com

Jačanje socijalne uključenosti djece i mladih sa invaliditetom

 

08.01.2018 11:26
Slika
 

Projekat Jačanje socijalne uključenosti djece i mladih sa invaliditetom koji se implementira u sklopu „Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Europska unija, a koju provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)  će se baviti smanjenjem isključenosti djece i mladih s invaliditetom kroz aktivnosti radno –okupacione terapije i jačanja njihovih kapaciteta.

Projekat će se realizovat u periodu od januara 2018 do decembra 2018 .god.

Zajedničkim aktivnostima sa vršnjacima iz redovnih škola uticat će se na smanjenje njihove socijalne isključenosti u školskom sistemu i društvenom životu uopšte, a kroz prezentacije mogućnosti djece i mladih sa invaliditetom djelovati ma sveukupan stav lokalne zajednice kako bi se ova populacija što bolje socijalno uključila.

Sveukupni cilj projekta je:

Socijalnom interakcijom i jačanjem kapaciteta djece i mladih sa invaliditetom doprinijeti što boljem socijalnom uklјučivanju u zajednicu kojoj pripadaju.

Specifični ciljevi projekta su :

  1. Razviti radne i socijalne vještine djece i mladih sa invaliditetom za što uspješnije socijalno uključivanje
  2. Jačanje društvene svijesti o vrijednostima i kapacitetima djece i mladih sa invaliditetom
  3. Unaprijediti i obogatiti programske sadržaje poludnevnog zbrinjavanja djece i mladih s invaliditetom

 

Očekivani rezultati :

  • Usvojene nove radne vještine kod djece i mladi sa invaliditetom
  • Podignut nivo socijalnih vještina kod djece i mladi sa invaliditetom i djece bez invaliditeta
  • Ostvarena dobra saradnja sa relavantnim akterima
  • Igrađen pozitivni stav o potrebi podizanja kapaciteta djece sa invaliditetom u lokalnoj zajednici
  • Djeca i mladi bez invaliditeta pozitivno reaguju i prihvataju zajedničke aktivnosti sa djecom i mladima sa invaliditetom –.
  • Uspješna promocija mogućnosti djece i  mladih sa invaliditetom u lokalnoj zajednici
  • Uveden novi vid radno-okupacione terapije u rad Centra

U projekat će biti direktno uključeni 30 korisnika Centra hronološke dobi od 10 do 28 godina oba spola  i 200 učenika oba spola  iz 10 osnovnih škola iz Tuzle.

U period od 12 mjeseci za  30  korisnika Centra za djecu sa višestrukim smetnjama “Koraci nade”  bit će organizovana edukacija u vidu edukativno-informativnih radionica    o značaju i uzgoju ljekovitog i ukrasnog bilja.   U toku 9 mjeseci  radno–okupaciona terapija u plasteniku od 50m2  koji će biti instaliran u dvorištu Centra,  djece i mladih sa invaliditetom radit će na uzgoju ljekovitog i ukrasnog bilja. Uporedo sa ovim aktivnostima odvijatće se radon –okupaciona terapija   za izradu kreativne ambalaže za ljekovito bilje i ukrasno cvijece.

Takođe je planirano realizovanje 6 stručnih  predavanja-od strane  stručnog  lica-agronoma/ tehnologa    koji će djeci i mladima sa invaliditetom ,osoblju i zainteresovanim roditeljima kroz savjetovanje i predavanja dati osnovne informacije o  uzgoju ljekovitog bilja i  ukrasnog cvijeća i  realizacija 2 stručne posjete plasteničkoj proizvodnji.

Planirana je realizacija 10 zajedničkih  radionica o značaju ljekovitog bilja i ukrasnog cvijeća u objektu Centra djece i mladih sa invaliditetom i njihovih vršnjaka iz 10 škola , 10 zajedničkih kreativnih   radionica sa  10  osnovnih  škola    na izradi   kreativne ambalaže za ljekovito i ukrasno bilje  u prostorijama škola.

S ciljem prikupljanja informacija i iskustava drugih bit će realizovane 2 stručne  posjete djece sa invaliditetom i osoblja Centra  plasteničkoj proizvodnji –rasadnik  Plant Tuzla i Proreha Sarajevo- NVO za profesionalno osposobljavanje teško zapošljivih kategorija u FBIH.

U toku projekta se planiraju realizovati 3 promotivna događaja. To su učešće na Proljetnom Sajmu u Simin Hanu Tuzla, na manifestaciji obilježavanja 3. Decembra Dana osoba sa invaliditetom u Hotelu Tuzla i organizacija završne promocije projekta pod nazivom “ Čajanka za sve “u najvećem tržnom centru u Tuzli - Bingo City Centru.

Realizacijom ovog projekta želimo uticati na razvijanje socijalnih i radnih vještina djece i mladih sa invaliditetom, jačanje društvene svijesti o vrijednostima i kapacitetima djece i mladih sa invaliditetom, te unaprijediti i obogatiti programske sadržaje poludnevnog zbrinjavanja djece i mladih s invaliditetom.

Kontakt osoba za više informacija :

Jasmina Krivošija, tel:  035 205 770

0 0