+387 35 205 707 | koracinade@hotmail.com

Edukacija i rehabilitacija djece sa višestrukim smetnjama po socijalnom modelu

 

04.01.2019 13:55
Slika
 

U periodu septembar – decembar 2018 godine Centar je dobio podršku od strane Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku  po Javnom pozivu  - Lutrija BIH - Sredstva iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

U okviru ove podrške Centar je uspio realizuje dio programskih aktivnosti i da podigne kvalitetu podrške djeci i mladima nabavkom opreme i sredstava za svakodnevan rad.

Zahvaljujući ovoj podršci Centar je  obezbjedio tehničke uslove za realizaciju različitih aktivnosti grupne terapije koa i aktivnosti promocije mogućnosti djece i mladih sa invaliditetom i socijalne interakcije sa vršnjacima iz osnovnih i srednjih škola.

0 0